Uppdrag

Vinge biträder Borgo i samband förvärv av bolåneportfölj, övertagande av säkerställda obligationer och upprättande av certifikatprogram

15 februari 2022 Bank och finans M&A

Vinge har biträtt Borgo AB (publ) (”Borgo”) i samband med dess förvärv av merparten av Ålandsbankens svenska bolåneportfölj om SEK 10.5 miljarder och dess simultana övertagande av Ålandsbankens emitterade säkerställda obligationer om SEK 7.5 miljarder. Vinge har även biträtt Borgo med upprättandet av dess program för emission av företagscertifikat denominerade i SEK eller EUR, med ett totalt rambelopp om SEK 10 miljarder.

Förvärvet av bolåneportföljen är en fortsättning på det samarbete som inleddes hösten 2019 mellan ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Ålandsbanken och Borgo. Inom samarbetet är Borgo kreditgivare, och ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Ålandsbanken samt Sparbanken Syd kreditförmedlare, med förmedling av bolån under egna varumärken och med egna erbjudanden

Vinges team bestod huvudsakligen av Johan Larsson, Joacim Rydegård och Carl Fredrik Wachtmeister (M&A), Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, Axel Jansson och Felix Möller (Bank och Finans) samt Caroline Krassén (Financial Services).

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023