Uppdrag

Vinge biträder Borgo i samband förvärv av bolåneportfölj, övertagande av säkerställda obligationer och upprättande av certifikatprogram

15 februari 2022 Bank och finans M&A

Vinge har biträtt Borgo AB (publ) (”Borgo”) i samband med dess förvärv av merparten av Ålandsbankens svenska bolåneportfölj om SEK 10.5 miljarder och dess simultana övertagande av Ålandsbankens emitterade säkerställda obligationer om SEK 7.5 miljarder. Vinge har även biträtt Borgo med upprättandet av dess program för emission av företagscertifikat denominerade i SEK eller EUR, med ett totalt rambelopp om SEK 10 miljarder.

Förvärvet av bolåneportföljen är en fortsättning på det samarbete som inleddes hösten 2019 mellan ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Ålandsbanken och Borgo. Inom samarbetet är Borgo kreditgivare, och ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners, Ålandsbanken samt Sparbanken Syd kreditförmedlare, med förmedling av bolån under egna varumärken och med egna erbjudanden

Vinges team bestod huvudsakligen av Johan Larsson, Joacim Rydegård och Carl Fredrik Wachtmeister (M&A), Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, Axel Jansson och Felix Möller (Bank och Finans) samt Caroline Krassén (Financial Services).

Relaterat

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande digitala tjänsteleverantör för entreprenörer och små och medelstora företag och som stöds av Hg, en ledande investerare i Europeiska och transatlantiska mjukvaru- och tjänsteföretag.
23 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024