Uppdrag

Vinge biträder Bilia vid refinansiering

27 mars 2024 Bank och finans

Vinge biträder Bilia AB (publ) vid dess refinansiering av revolverande lån- och kreditfaciliteter på 2,3 miljarder kronor.

Den nya kreditfaciliteten uppgår till 2 300 Mkr, varav 1 700 Mkr i revolverande lån och 600 Mkr i checkräkningskredit. De revolverande lånen har en löptid om tre år med möjlighet till förlängning (ett plus ett år) efter kreditgivarnas godkännande. DNB och Nordea är långivare under den nya kreditfaciliteten.

Låneavtalet utgör tillsammans med utestående icke-säkerställda obligationer om 1 300 Mkr, i förhållande till vilka Vinge också biträtt Bilia, en väsentlig del av Bilias långsiktiga grundfinansiering.

Vinges team bestod av Anders Strid, Lionardo Ojeda, Sofia Haggren och Frithiof Hallgren Wallin.

Relaterat

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024

Vinge biträder Sobro vid investering i Clinton Marine Survey

Clinton Marine Survey har valt att bredda sitt ägande med Sobro som ny ägarpartner och majoritetsägare. Samtliga befintliga ägare kvarstår som betydande delägare. Clinton Marine Survey erbjuder högkvalitativa hydrografiska och geologiska undersökningar för navigering, muddringsoperationer, kartläggning, marint byggande med mera.
9 april 2024

Vinge har biträtt Helix Kapital vid fondetableringen av Helix Kapital Fund III

Vinge har biträtt Helix Kapital vid etableringen av Helix Kapitals tredje fond – Helix Kapital Fund III – som har stängts framgångsrikt med investeraråtaganden om drygt 1,5 miljarder kronor från en internationell investerarbas bestående av ett antal ledande finansiella institutioner. Investerarintresset i fondresningen var mycket starkt och fonden kraftigt övertecknad.
5 april 2024