Uppdrag

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.

Emissionslikviden från den nya obligationen, vilken emitterats under Tele2:s EMTN-program med en ram om EUR 5 miljarder, används för att finansiera återköpserbjudandet och för allmänna företagsändamål, och obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Luxembourg Stock Exchange. Obligationerna har en löptid om sex och ett halvt år och emitterades med en ränta på 3.75%.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda, Ida Redander (Bank och Finans), Victor Ericsson och Emelie Svanberg (Skatt)

 

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024