Uppdrag

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.

Emissionslikviden från den nya obligationen, vilken emitterats under Tele2:s EMTN-program med en ram om EUR 5 miljarder, används för att finansiera återköpserbjudandet och för allmänna företagsändamål, och obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Luxembourg Stock Exchange. Obligationerna har en löptid om sex och ett halvt år och emitterades med en ränta på 3.75%.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda, Ida Redander (Bank och Finans), Victor Ericsson och Emelie Svanberg (Skatt)

 

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge företräder IBT i samband med företrädesemission

Vinge företräder Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) i samband med en företrädesemission om cirka 100 miljoner kronor.
19 maj 2023