Uppdrag

Vinge biträder Syncron AB vid samgående med Mize, Inc.

18 augusti 2021 M&A

Vinge har biträtt Syncron vid samgående med amerikanska Mize.

Det sammanslagna bolaget blir världens största onoterade globala aktör inom tjänster för industribolags eftermarknad. Bolagen är idag ledande aktörer av molnbaserade SaaS-lösningar inom sina respektive marknader och kommer att verka under varumärket Syncron med huvudkontor i Stockholm.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad, Mikael Ståhl, Carl Sander, Lionardo Ojeda samt Isabelle Jengsell.

Relaterat

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023