Uppdrag

Vinge biträder Tele2 i samband med 5G-finansiering från EIB

28 juni 2024

Vinge biträder Tele2 AB (publ) i samband med ingåendet av ett låneavtal om EUR 140 miljoner från Europeiska investeringsbanken (EIB), vilket tas upp i syfte att stödja utbyggnaden av 5G-nätet och uppgraderingen av 4G-nätet i Sverige.

EIB är Europeiska unionens bank. Det är den enda banken som ägs av och företräder Europeiska unionens medlemsstaters intressen. Banken finansierar och specialiserar sig på sunda och hållbara investeringsprojekt som bidrar till att främja EU:s politiska mål.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, Karl-Gustaw Tobola och Adrian Filipovic.

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024