Uppdrag

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

9 juli 2024 Bank och finans

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.

Genom transaktionen har i SBB utestående obligationer om EUR 275 000 000, SEK 721 000 000 och NOK 40 000 000 utbytts mot nya obligationer i Sveafastigheter till belopp om EUR 110 900 000 (under ett ramverk om EUR 183 500 000) samt SEK 412 500 000. I tillägg till det rena instrumentutbyten erbjöd SBB även, under vissa förutsättningar, en kontantkomponent som kompensation för utbytet.

Danske Bank A/S, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerade dealer managers i samband utbyteserbjudandet.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Rikard Lindahl, Lionardo Ojeda, William Kåge, Benjamin Vafaeian, August Ahlin och Filip Magnusson.

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024