Uppdrag

Vinge biträder Fidelio Capital och Heart BidCo AB i samband med obligationsemission

9 maj 2024 Bank och finans

Vinge biträder Fidelio Capital och Heart BidCo AB i samband med en emission om SEK 900 000 000 seniora säkerställda obligationer av Heart BidCo AB, moderbolaget i en koncern bestående av bland annat Hemfrid, Servly och andra ledande spelare inom hemtjänstsektorn i Sverige. Pareto Securities AB agerade sole bookrunner och issuing agent i transaktionen.

Obligationerna ska enligt villkoren upptas till handel på Frankfurt Stock Exchange Open Market och Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer. Obligationerna har en löptid om 5 år och emitterades med en ränta på STIBOR 3m + 525 baspunkter.

Vinges team bestod av Albert Wållgren, Linn Adelwald, Lionardo Ojeda och August Ahlin.

Relaterat

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande digitala tjänsteleverantör för entreprenörer och små och medelstora företag och som stöds av Hg, en ledande investerare i Europeiska och transatlantiska mjukvaru- och tjänsteföretag.
23 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024