Uppdrag

Vinge biträder Tele2 i samband med hållbarhetslänkad kreditfacilitet

20 december 2022

Vinge biträder Tele2 AB (publ) i samband med ingåendet av dess första hållbarhetslänkade kreditfacilitet till ett belopp om EUR 700 miljoner, vilken kommer att nyttjas för allmänna företagsändmål och rörelsekapitalbehov.

Räntesatsen i bolagets nya kreditfacilitet villkoras av hur bolaget lever upp till uppsatta mål inom klimat och jämställdhet, och kreditfaciliteten har en löptid om fem år med möjlighet till förlängning.

 

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda och Ida Redander.

 

Relaterat

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023