Uppdrag

Vinge biträder Tele2 i samband med hållbarhetslänkad kreditfacilitet

20 december 2022

Vinge biträder Tele2 AB (publ) i samband med ingåendet av dess första hållbarhetslänkade kreditfacilitet till ett belopp om EUR 700 miljoner, vilken kommer att nyttjas för allmänna företagsändmål och rörelsekapitalbehov.

Räntesatsen i bolagets nya kreditfacilitet villkoras av hur bolaget lever upp till uppsatta mål inom klimat och jämställdhet, och kreditfaciliteten har en löptid om fem år med möjlighet till förlängning.

 

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda och Ida Redander.

 

Relaterat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024