Uppdrag

Vinge biträder Embracer i samband med förvärvsfinansiering om 4 miljarder kronor

3 maj 2022

Embracer Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva spelutvecklings-studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montreal, och en varumärkeskatalog som inkluderar Tomb Raider, Deux Ex, Thief, Legacy of Kain och mer än 50 katalogspel.

Förvärvet inkluderar cirka 1 100 anställda fördelat på tre studios och åtta olika platser. Den totala köpeskillingen uppgår till 300 MUSD på en kassa- och skuldfri basis, och betalas i sin helhet vid slutförande av transaktionen. Transaktionen är villkorad av vissa regulatoriska och andra externa godkännanden och väntas slutföras under andra kvartalet i Embracers räkenskapsår 22/23

Vinge har biträtt Embracer i samband med ingåendet av ett nytt kreditfacilitetsavtal med SEB, Nordea och Swedbank till ett värde av 4 miljarder kronor i syfte att användas b.la. för att finansiera förvärvet, samt en förlängning av existerande brygglån om 6 miljarder kronor.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022