Uppdrag

Vinge biträder Embracer i samband med förvärvsfinansiering om 4 miljarder kronor

3 maj 2022 Bank och finans

Embracer Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva spelutvecklings-studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montreal, och en varumärkeskatalog som inkluderar Tomb Raider, Deux Ex, Thief, Legacy of Kain och mer än 50 katalogspel.

Förvärvet inkluderar cirka 1 100 anställda fördelat på tre studios och åtta olika platser. Den totala köpeskillingen uppgår till 300 MUSD på en kassa- och skuldfri basis, och betalas i sin helhet vid slutförande av transaktionen. Transaktionen är villkorad av vissa regulatoriska och andra externa godkännanden och väntas slutföras under andra kvartalet i Embracers räkenskapsår 22/23

Vinge har biträtt Embracer i samband med ingåendet av ett nytt kreditfacilitetsavtal med SEB, Nordea och Swedbank till ett värde av 4 miljarder kronor i syfte att användas b.la. för att finansiera förvärvet, samt en förlängning av existerande brygglån om 6 miljarder kronor.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

Relaterat

Vinge har biträtt Fidelio Capital vid etableringen av dess största fond hittills

Fonden – som är Fidelio Capitals tredje – har erhållit över 1 miljard euro i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och tredubblar därmed de totala investeraråtagandena från tidigare investeringsmandat.
8 juni 2023

Vinge biträder Symrise i budpliktsbudet på Swedencare

Symrise AG har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Swedencare AB (publ) enligt reglerna om budplikt.
7 juni 2023

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023