Uppdrag

Vinge biträder Embracer i samband med förvärvsfinansiering om 4 miljarder kronor

3 maj 2022 Bank och finans

Embracer Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva spelutvecklings-studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montreal, och en varumärkeskatalog som inkluderar Tomb Raider, Deux Ex, Thief, Legacy of Kain och mer än 50 katalogspel.

Förvärvet inkluderar cirka 1 100 anställda fördelat på tre studios och åtta olika platser. Den totala köpeskillingen uppgår till 300 MUSD på en kassa- och skuldfri basis, och betalas i sin helhet vid slutförande av transaktionen. Transaktionen är villkorad av vissa regulatoriska och andra externa godkännanden och väntas slutföras under andra kvartalet i Embracers räkenskapsår 22/23

Vinge har biträtt Embracer i samband med ingåendet av ett nytt kreditfacilitetsavtal med SEB, Nordea och Swedbank till ett värde av 4 miljarder kronor i syfte att användas b.la. för att finansiera förvärvet, samt en förlängning av existerande brygglån om 6 miljarder kronor.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

Relaterat

Vinge har företrätt Eleda i samband med förvärvet av Sartor & Drange AS

Vinge företrädde tillsammans med Thommessen infrastrukturkoncernen Eleda vid förvärvet av Sartor & Drange AS, en marknadsledande anläggningsentreprenör i Bergenregionen. Sartor & Drange AS erbjuder tjänster inom bland annat väg-, VA- och grundläggningsarbeten på Vestlandet. Sartor & Drange AS har cirka 200 medarbetare och omsätter i storleksordning 1 100 MNOK.
17 juni 2024

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024