Uppdrag

Vinge biträder Embracer i samband med förvärvsfinansiering om 4 miljarder kronor

3 maj 2022 Bank och finans

Embracer Group AB (publ) har ingått avtal om att förvärva spelutvecklings-studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal och Square Enix Montreal, och en varumärkeskatalog som inkluderar Tomb Raider, Deux Ex, Thief, Legacy of Kain och mer än 50 katalogspel.

Förvärvet inkluderar cirka 1 100 anställda fördelat på tre studios och åtta olika platser. Den totala köpeskillingen uppgår till 300 MUSD på en kassa- och skuldfri basis, och betalas i sin helhet vid slutförande av transaktionen. Transaktionen är villkorad av vissa regulatoriska och andra externa godkännanden och väntas slutföras under andra kvartalet i Embracers räkenskapsår 22/23

Vinge har biträtt Embracer i samband med ingåendet av ett nytt kreditfacilitetsavtal med SEB, Nordea och Swedbank till ett värde av 4 miljarder kronor i syfte att användas b.la. för att finansiera förvärvet, samt en förlängning av existerande brygglån om 6 miljarder kronor.

Vinges team bestod av Louise Brorsson Salomon, Lionardo Ojeda och Felix Möller.

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023