Uppdrag

Vinge biträder Borgo i samband med upprättandet av dess MTN- och covered bond-program samt dess första emission av seniora obligationer

3 februari 2022

Vinge har biträtt Borgo AB (publ) (”Borgo”) i samband med upprättandet av dess obligationsprogram om SEK 50 miljarder för emissioner av seniora icke-säkerställda obligationer och säkerställda obligationer (”Programmet”) samt i samband med dess första emission av seniora icke-säkerställda obligationer till ett belopp om SEK 1,75 miljarder (”Obligationerna”). Borgo har under Programmet möjlighet att även emittera gröna seniora icke-säkerställda obligationer.

De säkerställda obligationerna som emitteras under Programmet säkerställs av underliggande bolån på den svenska marknaden i enlighet med lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 0.90% och avses noteras på listan för företagsobligationer på Nasdaq Stockholm.

Borgo är ett nytt svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken. Ytterligare investerare samt Sparbanken Syd har förbundit sig att investera i Borgo. Borgo drivs fristående och fokuserar på att finansiera och erbjuda bostadskrediter. Genom en struktur där flera starka aktörer går samman som ägare och förmedlare av krediter, kombinerat med moderna processer, skapas förutsättningar för att kunna erbjuda attraktiva bolån till konsumenter, samt attraktiva sparkonton, på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, Axel Jansson och Felix Möller.

 

 

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022