Uppdrag

Vinge biträder Borgo i samband med upprättandet av dess MTN- och covered bond-program samt dess första emission av seniora obligationer

3 februari 2022 Bank och finans

Vinge har biträtt Borgo AB (publ) (”Borgo”) i samband med upprättandet av dess obligationsprogram om SEK 50 miljarder för emissioner av seniora icke-säkerställda obligationer och säkerställda obligationer (”Programmet”) samt i samband med dess första emission av seniora icke-säkerställda obligationer till ett belopp om SEK 1,75 miljarder (”Obligationerna”). Borgo har under Programmet möjlighet att även emittera gröna seniora icke-säkerställda obligationer.

De säkerställda obligationerna som emitteras under Programmet säkerställs av underliggande bolån på den svenska marknaden i enlighet med lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 0.90% och avses noteras på listan för företagsobligationer på Nasdaq Stockholm.

Borgo är ett nytt svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken. Ytterligare investerare samt Sparbanken Syd har förbundit sig att investera i Borgo. Borgo drivs fristående och fokuserar på att finansiera och erbjuda bostadskrediter. Genom en struktur där flera starka aktörer går samman som ägare och förmedlare av krediter, kombinerat med moderna processer, skapas förutsättningar för att kunna erbjuda attraktiva bolån till konsumenter, samt attraktiva sparkonton, på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, Axel Jansson och Felix Möller.

 

 

Relaterat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024