Uppdrag

Vinge biträder Borgo i samband med upprättandet av dess MTN- och covered bond-program samt dess första emission av seniora obligationer

3 februari 2022 Bank och finans

Vinge har biträtt Borgo AB (publ) (”Borgo”) i samband med upprättandet av dess obligationsprogram om SEK 50 miljarder för emissioner av seniora icke-säkerställda obligationer och säkerställda obligationer (”Programmet”) samt i samband med dess första emission av seniora icke-säkerställda obligationer till ett belopp om SEK 1,75 miljarder (”Obligationerna”). Borgo har under Programmet möjlighet att även emittera gröna seniora icke-säkerställda obligationer.

De säkerställda obligationerna som emitteras under Programmet säkerställs av underliggande bolån på den svenska marknaden i enlighet med lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 0.90% och avses noteras på listan för företagsobligationer på Nasdaq Stockholm.

Borgo är ett nytt svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken. Ytterligare investerare samt Sparbanken Syd har förbundit sig att investera i Borgo. Borgo drivs fristående och fokuserar på att finansiera och erbjuda bostadskrediter. Genom en struktur där flera starka aktörer går samman som ägare och förmedlare av krediter, kombinerat med moderna processer, skapas förutsättningar för att kunna erbjuda attraktiva bolån till konsumenter, samt attraktiva sparkonton, på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, Axel Jansson och Felix Möller.

 

 

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024