Uppdrag

Vinge biträder Borgo i samband med upprättandet av dess MTN- och covered bond-program samt dess första emission av seniora obligationer

3 februari 2022

Vinge har biträtt Borgo AB (publ) (”Borgo”) i samband med upprättandet av dess obligationsprogram om SEK 50 miljarder för emissioner av seniora icke-säkerställda obligationer och säkerställda obligationer (”Programmet”) samt i samband med dess första emission av seniora icke-säkerställda obligationer till ett belopp om SEK 1,75 miljarder (”Obligationerna”). Borgo har under Programmet möjlighet att även emittera gröna seniora icke-säkerställda obligationer.

De säkerställda obligationerna som emitteras under Programmet säkerställs av underliggande bolån på den svenska marknaden i enlighet med lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 0.90% och avses noteras på listan för företagsobligationer på Nasdaq Stockholm.

Borgo är ett nytt svenskt hypoteksbolag som samägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken. Ytterligare investerare samt Sparbanken Syd har förbundit sig att investera i Borgo. Borgo drivs fristående och fokuserar på att finansiera och erbjuda bostadskrediter. Genom en struktur där flera starka aktörer går samman som ägare och förmedlare av krediter, kombinerat med moderna processer, skapas förutsättningar för att kunna erbjuda attraktiva bolån till konsumenter, samt attraktiva sparkonton, på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Lionardo Ojeda, Axel Jansson och Felix Möller.

 

 

Förnybar energi – Rådet enas om en tillfällig krisförordning

I början av november presenterade Europeiska Kommissionen ett förslag om en påskyndad utbyggnad av förnybara energikällor för att påskynda omställningen till grön energi och minska EU:s beroende av ryska fossila bränslen. I enlighet med Europeiska Rådets slutsatser som framfördes i oktober, menar Kommissionen att den pågående energikrisen kräver omedelbara åtgärder för att införliva delar av REPowerEU-planen, och föreslår därmed en krisförordning som baseras på nödbestämmelsen i artikel 122.1 i fördraget om europeiska unionens funktionssätt (FEUF).
6 december 2022

”När jag fick stipendiet kände jag att Vinge trodde på mig”

Hawjin Shamer var en av de allra första vinnarna av Vinges mångfaldsstipendier när hon fick det 2004. Då var hon nyss fyllda 19 och elev på Angeredsgymnasiet, idag arbetar hon som senior åklagare på Riksenheten mot korruption.
1 december 2022

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

Relaterade nyheter