Stojan Arnerstål

Counsel Advokat Head of Life Sciences
 • Stockholm
 • Språk:
  Svenska, Engelska

Stojan är specialiserad på avtalsrelaterad immaterialrätt och är ansvarig för Vinges erbjudande inom Life Sciences & Health. Han arbetar främst med legal och strategisk rådgivning i ärenden som rör immaterialrätt och avtal, med särskilt fokus på företagstransaktioner (M&A), tekniköverföring, licensstrukturer samt samarbets- och utvecklingsavtal. Han har mångårig erfarenhet av avtalsarbete inom media-, tech- och life science-området.

Utöver sin erfarenhet av arbete på advokatbyrå har Stojan också en bakgrund som akademisk forskare. Stojan är jur. dr och docent i civilrätt samt var under flera år föreståndare för Institutet för Immaterial-, Marknads- och Konkurrensrätt (IMK) vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Stojan undervisar regelbundet i juridik vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund samt talar på nationella och internationella konferenser. Han publicerar också regelbundet artiklar om immaterialrätt och avtalsrätt.

Omnämnanden

IAM Patent 1000 describes him as “brilliant” on the transactions front. - IAM Patent 1000, 2021

Utbildning

 • Uppsala universitet, docent 2016
 • Uppsala universitet, jur. dr 2014
 • Stockholms universitet, jur. mag. i Europeisk immaterialrätt 2005
 • Lunds universitet, jur. kand. 2005

Erfarenhet

 • Vinge, 2019­-
 • Institutet för Immaterial-, Marknads- och Konkurrensrätt (IMK) vid Uppsala universitet, föreståndare 2014-2019
 • Uppsala universitet, doktorand och postdoktor, 2008-2019
 • Von lode advokat, specialist, 2008-2014
 • Södra Roslags tingsrätt, tingsnotarie, 2006-2008
 • MAQS Law Firm, biträdande jurist, 2005-2006

Övriga meriter

 • Landsredaktör för Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) sedan 2016
 • Ansvarig för känneteckensgruppen samt adjungerad till styrelsen i Svenska Föreningen för Immaterialrätt (SFIR) sedan 2016
 • Styrelseledamot i Institutet för Immaterial-, Marknads- och Konkurrensrätt (IMK) vid Uppsala universitet
 • Vinnare av ECTA-priset 2017 för artikeln “Protecting the Reputation and Image of Franchise Concepts with Trademark Law and Contract Law” samt mottagare av von Bahrs premium 2014 för förtjänstfull doktorsavhandling.

Uppdrag

Uppdrag 16 juni 2021

Vinge företräder HELLA GmbH i samband med investering i Gapwaves AB (publ)

HELLA GmbH & Co. KGaA, en av de största tillverkarna av radar för bilindustrin, har gjort en investe…

Uppdrag 8 juni 2021

Vinge företräder Sleep Cycle AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Sleep Cycle AB (publ) ) (”Sleep Cycle” eller ”Bolaget”) i samband med noteringen på…

Uppdrag 26 februari 2021

Vinge har företrätt Net Insight AB (publ) vid försäljning

Vinge har företrätt Net Insight AB (publ) vid försäljningen av deras Resource Optimization verksamhe…

Uppdrag 25 januari 2021

Vinge företräder Ottobock vid dess förvärv av Exoneural Network

Vinge har företrätt Ottobock, ett portföljbolag till EQT, vid förvärv av Exoneural Network AB en sv…

Uppdrag 16 december 2020

Vinge biträder Industrifonden i samband investering i MinervaX

Vinge har biträtt Industrifonden i samband med dess investering i MinervaX. MinervaX utvecklar ett v…

Uppdrag 25 november 2020

Vinge biträder Fairpoint Capital och Industrifonden vid investering i Avassa Systems

Avassa Systems, en pionjär inom hantering av distribuerade edge cloud för containerapplikationer tar…

Uppdrag 16 juni 2020

Vinge har biträtt Main Capital och Alfa eCare vid dess strategiska förvärv av Joliv

Alfa eCare-koncernen är en erkänd mjukvaruleverantör inom e-hälsobranschen som tillhandahåller lösni…

Uppdrag 3 april 2020

Vinge har biträtt Main Capital vid dess förvärv av Alfa Kommun & Landsting AB och Safe Care Svenska AB

Alfa Kommun & Landsting AB och Safe Care Svenska AB utvecklar och tillhandahåller mjukvarulösningar…

Uppdrag 1 april 2020

Vinge företräder Xspray Pharma i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Xspray Pharma AB (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North Growth…

Uppdrag 4 mars 2020

Vinge har företrätt Industrifonden i samband med investering

Vinge har företrätt Industrifonden i samband med Industrifondens investering i ShardSecure Inc. Shar…

Uppdrag 2 mars 2020

Vinge företräder Industrifonden i samband med finansieringsrunda

Vinge har företrätt Industrifonden i samband med att Industrifonden ledde en finansieringsrunda om 6…

Uppdrag 30 januari 2020

Vinge har företrätt Net Insight AB vid avyttringen av Sye-verksamheten till ett Fortune 500-bolag

Den avslutade transaktionen innebär att 100% av aktierna i det helägda dotterbolaget för Sye, som om…

Uppdrag 19 december 2019

Vinge företräder Microdata Telecom vid dess förvärv av Filtronics Telecoms Antenna Operations

Microdata Telecom är ett telekomföretag verksamma inom trådlös infrastruktur.

Uppdrag 13 december 2019

Vinge företräder IRLAB Therapeutics i samband med emissioner

Vinge företräder IRLAB Therapeutics i samband med en riktad nyemission om 70 miljoner kronor och en…

Nyhet

Stojan Arnerstål redaktör för ny bok om licensavtal
Nyhet 24 augusti 2021

Stojan Arnerstål redaktör för ny bok om licensavtal

Stojan Arnerstål, counsel i Vinges immaterialrättsgrupp, är redaktör för den nyutgivna boken Interna…

Vinges IP-grupp topprankade av IAM 1000
Nyhet 8 juli 2021

Vinges IP-grupp topprankade av IAM 1000

Vinges IP-grupp tar åter topplacering i den nyligen släppta rankingen IAM 1000. Malin Malm Waerme, S…

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor
Nyhet 6 juli 2021

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor

Advokaterna Sofie Bjärtun, Rikard Lindahl, Malin Malm Waerme och Daniel Wendelsson vid Vinges Stockh…

Stojan Arnerstål ger vägledning för digital IP-rätt i ny bok
Nyhet 23 september 2019

Stojan Arnerstål ger vägledning för digital IP-rätt i ny bok

Digitaliseringen har underlättat framväxten av nya innovationer och affärsmodeller som bygger helt p…

Vinges IP-team topprekryterar
Nyhet 6 mars 2019

Vinges IP-team topprekryterar

Vinge förstärker och utvecklar IP-gruppen genom att rekrytera tre branschpersoner – immaterialrättsf…

Artiklar

Artikel 18 februari 2019

Svartvita registreringar: Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar svensk praxis om svartvita varumärken

BrandNews 2/2019 s. 24–27
Artikel 16 januari 2018

Varumärkesrättsliga prejudikat: En kommentar till Länsförsäkringar-avgörandet

Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), 2018/1 s. 137–144
Artikel 18 september 2017

Användning av annans varumärke i jämförande reklam – en upplösning av gränsen mellan två rättsområden: i minnesskriften Amici curiae Marknadsdomstolen 1971‒2016, Stockholm 2017

(Jure förlag) (s. 47–64)
Artikel 14 juni 2016

The outer and inner dimensions of protecting franchising concepts

International Journal of Franchising Law, Volume 14, 6/2016 s. 3–8.
Artikel 12 april 2016

Särskilda åtalsförutsättningar för immaterialrättsintrång

Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), 2016/4, s. 325–343.
Artikel 19 mars 2016

Straffrättsligt ansvar för intrång på det industriella rättsskyddets område

Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), 2016/3 s. 215–241.
Artikel 15 mars 2016

Protecting the Reputation and Image of Franchise Concepts with Trademark Law and Contract Law

Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (FJFT), nummer 3/2016, s. 366–390.
Artikel 8 september 2015

Licensing Digital Content in a Sale of Goods Context

GRUR Int. 2015/9 s. 882–888 and Journal of Intellectual Property Law & Practice. 2015/10, s. 750-758.
Artikel 15 april 2015

Marknadsidentitet, irrationella konsumenter och varumärket som en kvalitetsgaranti

Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR), 2015/4 s. 400–420.
Artikel 10 april 2014

Risker i varumärkesrättsliga avtalsförhållanden

BrandNews 2014/4.
Artikel 6 mars 2007

In the aftermath of Opel v. Autec – is the requirement of trade mark use relevant or not

Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 2007/ 3, s. 255–269.

Böcker

Bok 25 augusti 2021

International Trademark Licensing Wolters Kluwer 2021

Bok 25 mars 2019

Licensavtalets anatomi Norstedts Juridik 2019

Bok 14 augusti 2018

Varumärkesanvändning Norstedts Juridik 2018

Bok 22 oktober 2014

Varumärket som kontraktsföremål Iustus förlag 2014