Nyhet

IP@Vinge - en förmiddag i immaterialrättens tecken

9 december 2021

Under seminariet IP@Vinge 6 december diskuterades ett antal högaktuella IP-frågor tillsammans med några av Sveriges främsta experter på IP-området. Du kan nu ta del av sammanfattningen från seminariet.

Under dagen tog vi bland annat ta del av Tobias Kempas reflektioner om hur AI utmanar traditionella IP-rättsliga principer. Vi tog även del av reflektioner och insights inom bland annat influencer marketing, piratkopiering och immaterialrättsliga avtal.

Önskar du se sändningen från IP@Vinge i efterhand? Ta gärna kontakt med din Vinge-representant för en länk till sändningen.

Vill du se vår sammanfattning? Här finner du sammanfattningen av seminariets olika delar. 

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022