Nyhet

IP@Vinge - en förmiddag i immaterialrättens tecken

9 december 2021

Under seminariet IP@Vinge 6 december diskuterades ett antal högaktuella IP-frågor tillsammans med några av Sveriges främsta experter på IP-området. Du kan nu ta del av sammanfattningen från seminariet.

Under dagen tog vi bland annat ta del av Tobias Kempas reflektioner om hur AI utmanar traditionella IP-rättsliga principer. Vi tog även del av reflektioner och insights inom bland annat influencer marketing, piratkopiering och immaterialrättsliga avtal.

Önskar du se sändningen från IP@Vinge i efterhand? Ta gärna kontakt med din Vinge-representant för en länk till sändningen.

Vill du se vår sammanfattning? Här finner du sammanfattningen av seminariets olika delar. 

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022

Vinge topprankat inom immaterialrätt

Vinges IP-grupp placerar sig återigen i topp i IAM:s nyligen släppta rankning Patent 1000. Håkan Borgenhäll, Malin Malm Waerme och Stojan Arnerstål tar dessutom emot individuella omnämnanden.
6 juli 2022