Uppdrag

Vinge företräder EQT Healthcare Growth i samband med dess förvärv av Mabtech

Vinge företräder EQT Healthcare Growth, en ny dedikerad förvärvsstrategi inom hälso- och sjukvårdssektorn introducerad av EQT, i samband med dess första investering – förvärvet av bioteknikföretaget Mabtech, från IK Small Cap II Fund och flertalet minoritetssäljare.

EQT Healthcare Growth är en ny förvärvsstrategi som bygger på EQT:s 30-åriga erfarenhet inom hälso- och sjukvårdssektorn, med fokus på att skala upp innovativa, snabbväxande hälso- och sjukvårdsföretag för att bidra till positiva resultat över hela värdekedjan. Genom att hjälpa företag att stärka sina kommersiella muskler och expandera global räckvidd syftar strategin till att möjliggöra utvecklingen av medicinsk forskning, diagnostik, verktyg och behandlingar för att leverera mer effektiv och tillgänglig vård.

Mabtech är en ledande leverantör av tester och kit för studier av immunförsvar, främst inom vaccin, infektionssjukdomar och onkologisk forskning. Företaget är baserat i Sverige och har över 900 kunder i fler än 60 länder. EQT Healthcare Growth kommer att stödja Mabtech i dess strävan att expandera sin tillväxt och räckvidd.

Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden och förväntas slutföras under Q1 2024.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Johanna Wiberg, Viktor Lennartsson, Robin Sultani och Filip Magnusson (M&A), Stojan Arnerstål och Rebecka Målquist (IPR), Louise Brorsson Salomon, Helena Göransson, Kamyar Najmi och August Ahlin (Finansiering), Christoffer Nordin och Rebecka Danelius Gedin (Avtal och Tillstånd), Mika Jordan och Elis Allmark (IT), Nicklas Thorgerzon och Lisa Hörnqvist (GDPR), Gulestan Ali (Arbetsrätt), Kristoffer Larson (Fastigheter), Mia Falk, Sam Fakhraie Ardekani och Maja Höglund (Compliance och Sanktioner), Sebastian Örndahl, Daniel Wendelsson, Dagne Sabockis, Lovisa Lewin och Hilda Ivarson (Regulatory) och Gabriella Balbo (Transaction Support Coordinator).

Relaterat

Vinge har företrätt Eleda i samband med förvärvet av Sartor & Drange AS

Vinge företrädde tillsammans med Thommessen infrastrukturkoncernen Eleda vid förvärvet av Sartor & Drange AS, en marknadsledande anläggningsentreprenör i Bergenregionen. Sartor & Drange AS erbjuder tjänster inom bland annat väg-, VA- och grundläggningsarbeten på Vestlandet. Sartor & Drange AS har cirka 200 medarbetare och omsätter i storleksordning 1 100 MNOK.
17 juni 2024

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024