Uppdrag

Vinge företräder Expedition Growth Capital i samband med Storykits investeringsrunda om 10 miljoner USD

Vinge företräder Expedition Growth Capital i samband med Storykits investeringsrunda om 10 miljoner USD ledd av Expedition Growth Capital. Investeringen i Storykit är Expedition Growth Capitals första investering i Norden.

Storykit erbjuder genom användande av artificiell intelligens ett verktyg för videoskapande och historieberättande på sociala plattformar till stora och medelstora företag, och har snabbt vuxit till att bli den ledande videoskaparen i Norden samt har nyligen expanderat till flera europeiska marknader. Den nya finansieringen möjliggör en accelererad innovation och expansion för bolaget.

Expedition Growth Capital är en Londonbaserad growth equity-fond om +200 miljoner USD som enbart fokuserar på investeringar i snabbväxande B2B-mjukvaruföretag i Europa samt Israel.

Vinges team har bestått av Karl Klackenberg, Johan Larsson, Milad Kamali och Nina Gransäter (M&A), Stojan Arnerstål (IPR), Lisa Hörnqvist (Commercial Agreements) och Veronika Garemark (Employment).

Relaterat

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023

Vinge har företrätt Elektroskandia i samband med dess majoritetsinvestering i Aprilice

Vinge har företrätt Elektroskandia (ett Soneparägt bolag) i samband med dess förvärv av 70 % av aktierna i Aprilice, en av de ledande solenergiplattformarna i Nordeuropa.
20 september 2023