Uppdrag

Vinge företräder Expedition Growth Capital i samband med Storykits investeringsrunda om 10 miljoner USD

Vinge företräder Expedition Growth Capital i samband med Storykits investeringsrunda om 10 miljoner USD ledd av Expedition Growth Capital. Investeringen i Storykit är Expedition Growth Capitals första investering i Norden.

Storykit erbjuder genom användande av artificiell intelligens ett verktyg för videoskapande och historieberättande på sociala plattformar till stora och medelstora företag, och har snabbt vuxit till att bli den ledande videoskaparen i Norden samt har nyligen expanderat till flera europeiska marknader. Den nya finansieringen möjliggör en accelererad innovation och expansion för bolaget.

Expedition Growth Capital är en Londonbaserad growth equity-fond om +200 miljoner USD som enbart fokuserar på investeringar i snabbväxande B2B-mjukvaruföretag i Europa samt Israel.

Vinges team har bestått av Karl Klackenberg, Johan Larsson, Milad Kamali och Nina Gransäter (M&A), Stojan Arnerstål (IPR), Lisa Hörnqvist (Commercial Agreements) och Veronika Garemark (Employment).

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024