Uppdrag

Vinge företräder Expedition Growth Capital i samband med Storykits investeringsrunda om 10 miljoner USD

16 december 2021

Vinge företräder Expedition Growth Capital i samband med Storykits investeringsrunda om 10 miljoner USD ledd av Expedition Growth Capital. Investeringen i Storykit är Expedition Growth Capitals första investering i Norden.

Storykit erbjuder genom användande av artificiell intelligens ett verktyg för videoskapande och historieberättande på sociala plattformar till stora och medelstora företag, och har snabbt vuxit till att bli den ledande videoskaparen i Norden samt har nyligen expanderat till flera europeiska marknader. Den nya finansieringen möjliggör en accelererad innovation och expansion för bolaget.

Expedition Growth Capital är en Londonbaserad growth equity-fond om +200 miljoner USD som enbart fokuserar på investeringar i snabbväxande B2B-mjukvaruföretag i Europa samt Israel.

Vinges team har bestått av Karl Klackenberg, Johan Larsson, Milad Kamali och Nina Gransäter (M&A), Stojan Arnerstål (IPR), Lisa Hörnqvist (Commercial Agreements) och Veronika Garemark (Employment).

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022