Uppdrag

Vinge företräder Expedition Growth Capital i samband med Storykits investeringsrunda om 10 miljoner USD

16 december 2021

Vinge företräder Expedition Growth Capital i samband med Storykits investeringsrunda om 10 miljoner USD ledd av Expedition Growth Capital. Investeringen i Storykit är Expedition Growth Capitals första investering i Norden.

Storykit erbjuder genom användande av artificiell intelligens ett verktyg för videoskapande och historieberättande på sociala plattformar till stora och medelstora företag, och har snabbt vuxit till att bli den ledande videoskaparen i Norden samt har nyligen expanderat till flera europeiska marknader. Den nya finansieringen möjliggör en accelererad innovation och expansion för bolaget.

Expedition Growth Capital är en Londonbaserad growth equity-fond om +200 miljoner USD som enbart fokuserar på investeringar i snabbväxande B2B-mjukvaruföretag i Europa samt Israel.

Vinges team har bestått av Karl Klackenberg, Johan Larsson, Milad Kamali och Nina Gransäter (M&A), Stojan Arnerstål (IPR), Lisa Hörnqvist (Commercial Agreements) och Veronika Garemark (Employment).

Relaterade nyheter

Mia Falk antas som ledamot i SCCL:s nya forskningsavdelning

Mia Falk har antagits som ledamot i Forskningsavdelningen för offentlig rätt och straffrätt för kommersiella aktörer vid Stockholm Center For Commercial Law (SCCL). Avdelningen är inriktad på rättsliga problem som kan uppkomma när kommersiella aktörers verksamhet påverkas av offentlig- respektive straffrättsliga regleringar.
6 februari 2023

Utländska direktinvesteringar – vad gäller vid säkerhetskänslig verksamhet?

Sverige är ett av få EU-länder som idag inte har en generell reglering av utländska direktinvesteringar. Ett lagförslag väntas dock under kommande vår. Vinge ger en översiktlig bild av det rådande svenska rättsläget i det svenska kapitlet om Foreign Direct Investments (FDI) i International Comparative Legal Guide.
3 februari 2023

Europeiska patentdomstolen, UPC – Håkan Borgenhäll utsedd till expertgrupp

Håkan Borgenhäll, delägare, har blivit utsedd att representera Sveriges advokatsamfund i CCBE:s expertgrupp avseende den enhetliga patentdomstolen Unified Patent Court, UPC. Expertgruppen utgörs av advokater verksamma inom tvistemål inom patentområdet, och är utsedda av sina respektive länders advokatsamfund.
1 februari 2023