Uppdrag

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) i samband med ett erbjudande av nyemitterade stamaktier och notering på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel är den 20 juni 2024.

Erbjudandet kommer att tillföra Cinclus Pharma cirka 787 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader och under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas fullt ut. I samband med erbjudandet genomför Cinclus Pharma även en kvittningsemission till erbjudandepriset i syfte att konvertera utestående brygglån. 

Cinclus Pharma är ett läkemedelsbolag i klinisk fas som fokuserar på utveckling av läkemedelskandidaten linaprazan glurate, en patentskyddad ”prodrug” av molekylen linaprazan. Linaprazan glurate representerar en ny och innovativ verkningsmekanism för behandling av erosiv GERD.

Vinges team består huvudsakligen av Dain Hård Nevonen, Amanda Knutsson, Anna Svensson, Michaela Ådén och Filip Magnusson (Kapitalmarknad och Publik M&A), Stojan Arnestål (IP/Life science), Maria Schultzberg (Företagsbeskattning), Mathilda Persson (Kommersiella avtal), Gulestan Ali (Compliance), Nicklas Thorgerzon (IT/GDPR), Jonatan Stentorp (Arbetsrätt) samt Sofia Haggren (Finansiering).

 

Relaterat

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal

Vinge har biträtt Embracer Group i samband med ingående av ett 600 miljoner euro revolverande kreditfacilitetsavtal med BNP Paribas, Citibank Europe, DNB, JP Morgan, Nordea, SEB och Swedbank.
19 juli 2024

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024