Uppdrag

Vinge har biträtt Cameco i samband med förvärvet av Westinghouse Electric Company

Vinge har, tillsammans med Covington & Burling LLP, biträtt Cameco Corporation i samband med deras förvärv av Westinghouse Electric Company i en affär värderad till 7,875 miljarder dollar. Cameco, tillsammans med Brookfield Renewable Partners, förvärvar samtliga aktier i Westinghouse Electric Company. Vid avslutad affär kommer Camecos ägarandel uppgå till 49 procent medan Brookfield Renewables, tillsammans sina institutionella partners, ägarandel kommer att uppgå 51 procent.

Westinghouse har verkat i energiindustrin i över 100 år och är idag branschledande inom tillhandahållandet av verksamhetskritiska och specialiserade tekniska lösningar, produkter och tjänster för kärnkraftssektorn. I Sverige är Westinghouse främst verksamt genom Westinghouse Electric Sweden AB och har runt 800 anställda i Sverige och en årlig svensk omsättning uppgående till över 3 miljarder kronor.

Cameco är en av de största globala leverantörerna av kärnbränsle, med omfattande drift av uranbrytnings- och malningsverksamhet, raffinerings- och omvandlingsanläggningar samt CANDU-bränsletillverkning för tungvattenreaktorer.

Brookfield Renewable driver en av de största börsnoterade, plattformarna för förnybar energi och är en av världens största investerare inom ren energi med en sammanlagd drifts- och utvecklingskapacitet uppgående till ca 125,000 MW världen över.

Transaktionens genomförande är villkorat av sedvanliga regulatoriska godkännanden.

Vinges team, lett av Peter Sundgren (M&A) och Johan Cederblad (Miljö och kärnkraftsreglering), inkluderade Per Kling, Gustav Wahlberg och Robin Fagerström (M&A), Sara Strandberg (Arbetsrätt), Stojan Arnerstål, Rebecka Målquist och Arvid Axelryd (IP), Hedvig Ekdahl och Mario Saad (Corporate Commercial), Anders Leissner och Victoria Gunnerek (Internationell handel) och Tove Tullberg (Compliance). Därtill bistår Daniel Wendelsson, Sebastian Örndahl och Victoria Fredén i samband med konkurrens- och FDI-anmälan.

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023