Uppdrag

Vinge har biträtt Cameco i samband med förvärvet av Westinghouse Electric Company

18 oktober 2022

Vinge har, tillsammans med Covington & Burling LLP, biträtt Cameco Corporation i samband med deras förvärv av Westinghouse Electric Company i en affär värderad till 7,875 miljarder dollar. Cameco, tillsammans med Brookfield Renewable Partners, förvärvar samtliga aktier i Westinghouse Electric Company. Vid avslutad affär kommer Camecos ägarandel uppgå till 49 procent medan Brookfield Renewables, tillsammans sina institutionella partners, ägarandel kommer att uppgå 51 procent.

Westinghouse har verkat i energiindustrin i över 100 år och är idag branschledande inom tillhandahållandet av verksamhetskritiska och specialiserade tekniska lösningar, produkter och tjänster för kärnkraftssektorn. I Sverige är Westinghouse främst verksamt genom Westinghouse Electric Sweden AB och har runt 800 anställda i Sverige och en årlig svensk omsättning uppgående till över 3 miljarder kronor.

Cameco är en av de största globala leverantörerna av kärnbränsle, med omfattande drift av uranbrytnings- och malningsverksamhet, raffinerings- och omvandlingsanläggningar samt CANDU-bränsletillverkning för tungvattenreaktorer.

Brookfield Renewable driver en av de största börsnoterade, plattformarna för förnybar energi och är en av världens största investerare inom ren energi med en sammanlagd drifts- och utvecklingskapacitet uppgående till ca 125,000 MW världen över.

Transaktionens genomförande är villkorat av sedvanliga regulatoriska godkännanden.

Vinges team, lett av Peter Sundgren (M&A) och Johan Cederblad (Miljö och kärnkraftsreglering), inkluderade Per Kling, Gustav Wahlberg och Robin Fagerström (M&A), Sara Strandberg (Arbetsrätt), Stojan Arnerstål, Rebecka Målquist och Arvid Axelryd (IP), Hedvig Ekdahl och Mario Saad (Corporate Commercial), Anders Leissner och Victoria Gunnerek (Internationell handel) och Tove Tullberg (Compliance). Därtill bistår Daniel Wendelsson, Sebastian Örndahl och Victoria Fredén i samband med konkurrens- och FDI-anmälan.

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022