Nyhet

Stojan Arnerstål ger ut IP-rättslig bok

22 augusti 2022 Immaterialrätt

Stojan Arnerstål har nyligen givit ut boken ”Känneteckensrätt”, som behandlar skyddet för varumärken och företagsnamn. Syftet med boken är att ge läsaren en överskådlig genomgång av de viktigaste principfrågorna på området.

Boken beskriver bland annat ett antal rättsfall, som åskådliggör och ger läsaren en god orientering i känneteckensrättens centrala frågor. Fokus har lagts på de förutsättningar som krävs för att ett kännetecken ska erhålla ensamrätt, samt de omständigheter som är relevanta vid en intrångsbedömning.

Boken är avsedd för både universitetsstuderande och praktiskt verksamma jurister som har ett behov av en introduktion till känneteckensrätten.

 

Känneteckensrätten är ett dynamiskt rättsområde som ibland kan vara svårt att överblicka. Jag har länge känt ett behov av en strukturerad och lättillgänglig sammanställning av innehållet i svensk och europeisk varumärkesrätt och företagsnamnsrätt. Förhoppningen är att du som läsare snabbt ska kunna sätta dig in i centrala frågor på området.

 

säger Stojan Arnerstål.

Stojan Arnerstål är specialiserad på avtalsrelaterad immaterialrätt och är ansvarig för Vinges erbjudande inom Life Sciences & Health. Han arbetar främst med legal och strategisk rådgivning i ärenden som rör immaterialrätt och avtal, med särskilt fokus på M&A, tekniköverföring, licensstrukturer samt samarbets-  och utvecklingsavtal.

Utöver detta har Stojan en bakgrund som forskare, och är docent i civilrätt samt var under flera år föreståndare för Institutet för Immaterial-, Marknads- och Konkurrensrätt (IMK) vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Stojan undervisar regelbundet vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund och publicerar regelbundet böcker och artiklar om immaterialrätt och avtalsrätt.

Här beställer du boken från Iustus förlag.