Uppdrag

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).

Metenova är en ledande innovatör och tillverkare av magnetiska mixrar för farmaceutisk och bioteknisk användning. Bolaget har sitt huvudsakliga säte i Mölndal, Göteborg.
Genom förvärvet av Metenova förstärks Repligens portfölj för vätskehantering, med en produktlinje som bygger vidare på framgångarna för Repligens system- och vätskehanteringslösningar.

Vinges team bestod huvudsakligen av Jonas Bergström, Johanna Wiberg, Viktor Lennartsson, Robin Sultani (M&A), Sam Seddigh, Hanna Marberg (arbetsrätt), David Olander (konkurrensrätt), Mathilda Persson, Mika Jordan, Arthur Kinski, Mario Saad (kommersiella avtal), Christoffer Nordin (Life Science/Regulatory), Lisa Hörnqvist (IT och GDPR), Stojan Arnerstål, Axel Lennartsson, Johan Gavelin (IP), Kristoffer Larson (fastighet), Mia Falk (compliance), Anders Leissner (sanktioner/exportkontroll) och Cecilia Loctander (projektassistent)

Relaterat

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande digitala tjänsteleverantör för entreprenörer och små och medelstora företag och som stöds av Hg, en ledande investerare i Europeiska och transatlantiska mjukvaru- och tjänsteföretag.
23 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024