Uppdrag

Vinge företräder Repligen Corporation i samband med förvärvet av Metenova

Vinge har företrätt Repligen Corporation med dotterbolag (”Repligen”), en multinationell koncern inom life science som utvecklar och kommersialiserar höginnovativa bioprocessteknologier och system som möjliggör effektiviseringar i processen för tillverkning av biologiska läkemedel, i samband med dess förvärv av Metenova Holding AB med dotterbolag (”Metenova”).

Metenova är en ledande innovatör och tillverkare av magnetiska mixrar för farmaceutisk och bioteknisk användning. Bolaget har sitt huvudsakliga säte i Mölndal, Göteborg.
Genom förvärvet av Metenova förstärks Repligens portfölj för vätskehantering, med en produktlinje som bygger vidare på framgångarna för Repligens system- och vätskehanteringslösningar.

Vinges team bestod huvudsakligen av Jonas Bergström, Johanna Wiberg, Viktor Lennartsson, Robin Sultani (M&A), Sam Seddigh, Hanna Marberg (arbetsrätt), David Olander (konkurrensrätt), Mathilda Persson, Mika Jordan, Arthur Kinski, Mario Saad (kommersiella avtal), Christoffer Nordin (Life Science/Regulatory), Lisa Hörnqvist (IT och GDPR), Stojan Arnerstål, Axel Lennartsson, Johan Gavelin (IP), Kristoffer Larson (fastighet), Mia Falk (compliance), Anders Leissner (sanktioner/exportkontroll) och Cecilia Loctander (projektassistent)

Relaterat

Vinge har företrätt Cell Impact i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Cell Impact AB (publ) i samband med en delvis garanterad företrädesemission som tillför Cell Impact 129 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader
6 december 2023

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023