Nyhet

Vinges IP-team topprekryterar

6 mars 2019 Om byrån

Vinge förstärker och utvecklar IP-gruppen genom att rekrytera tre branschpersoner – immaterialrättsforskaren Stojan Arnerstål, seniora IP-juristen Sofia Ljungblad och paralegal Kerstin Lagercrantz.

Stojan Arnerstål är juris doktor och docent i civilrätt och en av de ledande forskarna på immaterialrättsområdet. Stojan kommer närmast från Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, där han de fem senaste åren varit föreståndare för Institutet för Immaterial-, Marknads- och Konkurrensrätt (IMK). Han har utöver sin akademiska bakgrund mångårig erfarenhet av frågor som uppkommer vid kommersialisering och upprätthållandet av immateriella rättigheter, samt av rådgivning i immaterialrättsrelaterade frågor vid transaktioner och licensiering.

Sofia Ljungblad har varit verksam som IP-jurist i 16 år och kommer närmast från en tjänst som vice VD och chef för varumärkesgruppen vid Noréns patentbyrå. Sofia är aktiv i flera branschorganisationer och har bland annat varit Sveriges representant i harmoniseringskommittén vid ECTA under många år, samt även Sveriges delegat vid nordiska branschorganisationen CONOPA. Mellan 2005 och 2009 var Sofia ledamot vid Svenska Patentombudsföreningen (SPOF). Sofia har fram tills nyligen varit ledamot i SEPAF:s (Sveriges Patentbyråers förening) och är även auktoriserat EU-varumärkesombud.

Kerstin Lagercrantz har många års erfarenhet från IP-branschen och har bland annat verkat vid en rad industriföretag såsom Ericsson, Pharmacia och AstraZeneca. Kerstin har även varit verksam på IP-byråerna Groth & Co och Noréns Patentbyrå och har bred erfarenhet av både nationella och internationella regelverk inom IP.

– Vi är glada för den förstärkning och utveckling av IP-gruppen som nu sker. Vårt proaktiva arbete med att skydda våra uppdragsgivares immateriella rättigheter utökas genom att vi stärker vår verksamhet avseende ansökningar om varumärkesskydd. Sofia Ljungblad har omfattande erfarenhet av att ansöka om skydd nationellt och internationellt och flerårig erfarenhet av företags strategiska uppbyggnad av och försvar av rättigheter. 

– Genom Stojan Arnerståls anslutning till gruppen får vi en av landets yttersta experter på området avtal och immaterialrätt, där vi också kan förstärka det proaktiva arbetet kring värdefulla IP-rättigheter för våra klienter. Stojan har bland annat skrivit en doktorsavhandling på ett snabbt växande område när det gäller reglering av immateriella rättigheter genom avtal, och har nyligen också skrivit en bok på samma tema. Därtill kommer vi genom Stojan, Sofia och Kerstin även får utökad kapacitet och ytterligare kompetens inom området IP transaktioner, där Vinge varit starkt expansiva under senare år inom flera industrisektorer, säger Håkan Borgenhäll,  Head of IP på Vinges Stockholmskontor.  

Vinge inför Dude Diligence för ökad jämställdhet

Vinge är marknadsledare inom M&A bland Sveriges affärsjuridiska byråer. 2021 rådgav Vinge i 167 transaktioner till ett värde av 52 miljarder EUR. För att ge en bättre bild av jämställdheten i bolag inför uppköp, försäljningar och samgåenden kompletteras nu due diligence med Dude Diligence.
11 maj 2022 Om byrån

Louise Brorsson Salomon, Maria-Pia Hope och Christina Kokko utses till IFLR 2022 Women Leaders

Vinges delägare Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon har blivit utsedda som Women Leaders 2022 av IFLR. Utnämningen lyfter ledare med “outstanding reputations within their markets” på en global arena.
4 april 2022 Om byrån

Vinge är årets M&A-byrå

Mergermarket har utsett Vinge till Årets M&A-byrå 2021 bland affärsjurister i Sverige.
1 april 2022 Om byrån