Nyhet

Vinges IP-team topprekryterar

6 mars 2019 Om byrån

Vinge förstärker och utvecklar IP-gruppen genom att rekrytera tre branschpersoner – immaterialrättsforskaren Stojan Arnerstål, seniora IP-juristen Sofia Ljungblad och paralegal Kerstin Lagercrantz.

Stojan Arnerstål är juris doktor och docent i civilrätt och en av de ledande forskarna på immaterialrättsområdet. Stojan kommer närmast från Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, där han de fem senaste åren varit föreståndare för Institutet för Immaterial-, Marknads- och Konkurrensrätt (IMK). Han har utöver sin akademiska bakgrund mångårig erfarenhet av frågor som uppkommer vid kommersialisering och upprätthållandet av immateriella rättigheter, samt av rådgivning i immaterialrättsrelaterade frågor vid transaktioner och licensiering.

Sofia Ljungblad har varit verksam som IP-jurist i 16 år och kommer närmast från en tjänst som vice VD och chef för varumärkesgruppen vid Noréns patentbyrå. Sofia är aktiv i flera branschorganisationer och har bland annat varit Sveriges representant i harmoniseringskommittén vid ECTA under många år, samt även Sveriges delegat vid nordiska branschorganisationen CONOPA. Mellan 2005 och 2009 var Sofia ledamot vid Svenska Patentombudsföreningen (SPOF). Sofia har fram tills nyligen varit ledamot i SEPAF:s (Sveriges Patentbyråers förening) och är även auktoriserat EU-varumärkesombud.

Kerstin Lagercrantz har många års erfarenhet från IP-branschen och har bland annat verkat vid en rad industriföretag såsom Ericsson, Pharmacia och AstraZeneca. Kerstin har även varit verksam på IP-byråerna Groth & Co och Noréns Patentbyrå och har bred erfarenhet av både nationella och internationella regelverk inom IP.

– Vi är glada för den förstärkning och utveckling av IP-gruppen som nu sker. Vårt proaktiva arbete med att skydda våra uppdragsgivares immateriella rättigheter utökas genom att vi stärker vår verksamhet avseende ansökningar om varumärkesskydd. Sofia Ljungblad har omfattande erfarenhet av att ansöka om skydd nationellt och internationellt och flerårig erfarenhet av företags strategiska uppbyggnad av och försvar av rättigheter. 

– Genom Stojan Arnerståls anslutning till gruppen får vi en av landets yttersta experter på området avtal och immaterialrätt, där vi också kan förstärka det proaktiva arbetet kring värdefulla IP-rättigheter för våra klienter. Stojan har bland annat skrivit en doktorsavhandling på ett snabbt växande område när det gäller reglering av immateriella rättigheter genom avtal, och har nyligen också skrivit en bok på samma tema. Därtill kommer vi genom Stojan, Sofia och Kerstin även får utökad kapacitet och ytterligare kompetens inom området IP transaktioner, där Vinge varit starkt expansiva under senare år inom flera industrisektorer, säger Håkan Borgenhäll,  Head of IP på Vinges Stockholmskontor.  

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor

Advokaterna Sofie Bjärtun, Rikard Lindahl, Malin Malm Waerme och Daniel Wendelsson vid Vinges Stockholmskontor har utsetts till nya delägare från och med 1 januari 2022. Följande advokater har valts in som counsels vid Vinges Stockholmskontor: Stojan Arnerstål, Amanda Knutsson, Jolene Reimerson, Linnéa Sellström och Filip Öhrner.
6 juli 2021 Om byrån

Fullservice inom IP ger toppranking

Vinges IP-team har erhållit högsta ranking av den internationella guiden IP Stars inom två områden;  Trade mark contentious och Trade mark prosecution - law firms.
21 maj 2021 Om byrån

Vinge utses till årets svenska advokatbyrå 2021 av Chambers & Partners

Priset, Chambers Europe Award for Excellence – Sweden Law Firm of the Year 2021, är ett av de främsta priser en svensk advokatbyrå kan få. Vinge har tidigare tagit emot priset vid fyra tillfällen.
23 april 2021 Om byrån