Uppdrag

Vinge har företrätt Net Insight AB (publ) vid försäljning

26 februari 2021

Vinge har företrätt Net Insight AB (publ) vid försäljningen av deras Resource Optimization verksamhet under namn “ScheduALL“ till Xytech Systems Corp.

Tillträde är villkorat av sedvanliga villkor

Vinges team bestod av Ulrich Ziche och Kristina Ekberg (M&A), Stojan Arnerstål (Immaterialrätt) och Rikard Lindahl (Public).

(https://investors.netinsight.net/pressrelease/).

 

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021

Ny lag förbjuder otillbörliga villkor och metoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Den så kallade UTP-lagen förbjuder köpare att använda vissa villkor och metoder mot leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Konkurrensverket utövar tillsyn och kan bland annat genomföra oanmälda inspektioner och förelägga enskilda att inställa sig till förhör. Sanktioner vid överträdelse omfattar vitesföreläggande eller sanktionsavgift på upp till en procent av köparens årsomsättning. UTP-lagen gäller från den 1 november 2021 och tillämpas även på avtal som ingåtts före dess.
5 oktober 2021