Uppdrag

Vinge har företrätt Net Insight AB (publ) vid försäljning

26 februari 2021

Vinge har företrätt Net Insight AB (publ) vid försäljningen av deras Resource Optimization verksamhet under namn “ScheduALL“ till Xytech Systems Corp.

Tillträde är villkorat av sedvanliga villkor

Vinges team bestod av Ulrich Ziche och Kristina Ekberg (M&A), Stojan Arnerstål (Immaterialrätt) och Rikard Lindahl (Public).

(https://investors.netinsight.net/pressrelease/).

 

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022