Anders Strid

Delägare Advokat
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Anders Strid är specialiserad inom kapitalmarknad, bolagsrätt och företagsförvärv. Han har särskild branschkunskap inom Life science & biotech samt Hälso‑ och sjukvård men arbetar även inom andra branscher såsom IT, Automotive, Industri samt Shipping.

Omnämnanden

Anders Strid is ranked as Notable practitioner and is described by clients as “Efficient.” - IFLR 1000 2019 

Utbildning

  • Lunds universitet, Jur kand, 1990

Erfarenhet

  • Vinge, 2008-
  • Delphi, 2007-2008
  • Capio AB, Chefsjurist, 2006
  • Delphi, 1993-2005
  • Göteborgs tingsrätt, tingstjänstgöring, 1991-1993

Uppdrag

Uppdrag 21 oktober 2021

Vinge har biträtt Isofol i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Vinge har biträtt Isofol Medical AB i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm med första handelsd…

Uppdrag 15 oktober 2021

Vinge har biträtt Byggfakta i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm large cap var den 15 oktober 2021. Priset i erbjudandet var 75…

Uppdrag 8 oktober 2021

Vinge har biträtt BICO i samband med riktad nyemission om 2 miljarder

Vinge har biträtt BICO Group AB i samband med en riktad nyemission om drygt 2 miljarder kronor. Teck…

Uppdrag 17 september 2021

Vinge biträder Transtema i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har biträtt Transtema i samband med dess ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm…

Uppdrag 3 september 2021

Vinge biträder Irisity vid förvärv av Agent Vi och riktad emission

Vinge har biträtt Irisity AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i det israeliska bola…

Uppdrag 17 augusti 2021

Vinge har biträtt TransPerfect vid förvärvet av Semantix

Vinge har biträtt TransPerfect Global Inc., världens ledande leverantör av språk- och tekniklösninga…

Uppdrag 29 juli 2021

Vinge biträder Surgical Science vid riktad nyemission om 2,7 miljarder SEK

Surgical Science Sweden AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, har genomfört en riktad nye…

Uppdrag 14 juni 2021

Vinge har biträtt Isofol i samband med kapitalanskaffning

Vinge har biträtt Isofol Medical AB (publ), Nasdaq First North Premier Growth Market, i samband med…

Uppdrag 26 maj 2021

Vinge har biträtt Smart Eye i samband med kapitalanskaffning om 275 MSEK

Vinge har biträtt Smart Eye Aktiebolag (publ) i samband med en riktad nyemission om 275 MSEK. Teckni…

Uppdrag 26 maj 2021

Vinge har biträtt i samband med försäljningen av Moldeo till Iwmac

Vinge har biträtt ägarna av Moldeo AB i samband med försäljningen av samtliga aktier till Iwmac Hold…

Uppdrag 12 mars 2021

Vinge har biträtt CELLINK i samband med riktade emissioner om 3 miljarder kronor

Vinge har biträtt CELLINK AB (publ) i samband med emissioner av dels konvertibla skuldebrev om 1,5 m…

Uppdrag 15 februari 2021

Vinge biträder CELLINK vid förvärvet av Ginolis

Vinge biträder CELLINK AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i Ginolis Oy. Ginolis be…

Uppdrag 5 februari 2021

Vinge har biträtt Capio vid förvärvet av SkinDoc

Vinge har biträtt Capio i samband med förvärvet av 80 % av aktierna i SkinDoc. SkinDoc är en ledande…

Uppdrag 6 oktober 2020

Vinge biträder Smart Eye vid riktad nyemission

Vinge har biträtt Smart Eye AB i samband med en riktad nyemission av 1 511 898 nya aktier till en te…

Uppdrag 29 september 2020

Vinge biträder Bilia vid återköp respektive emission av obligation

Vinge har biträtt Bilia i samband med ett erbjudande om återköp av tidigare emitterade obligationer…

Uppdrag 19 augusti 2020

Vinge biträder Cellink vid förvärvet av Scienion Ag

Vinge biträder Cellink AB, noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med förvärvet av samtliga aktier i…

Uppdrag 19 augusti 2020

Vinge biträder Cellink i riktade nyemissioner om 946 MSEK

Vinge biträder Cellink i samband med riktad nyemissioner av drygt 5,9 miljoner aktier av serie B som…

Uppdrag 20 april 2020

Vinge har företrätt CELLINK AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt CELLINK AB (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North Growth Mar…

Uppdrag 2 april 2020

Vinge biträder Isofol i kapitalanskaffning

Vinge biträder Isofol Medical AB (publ), First North Growth Market Premier, i samband med deras före…

Uppdrag 30 januari 2020

Vinge har biträtt CELLINK i riktad nyemission

Vinge har biträtt CELLINK AB (publ) i samband med en riktad nyemission som tillför CELLINK drygt 377…

Uppdrag 2 december 2019

Vinge biträder Opus i samband med budet från Ograi

Ograi BidCo AB har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Opus Group AB (publ) att överlåta samtli…

Uppdrag 14 november 2019

Vinge biträder Irisity i en riktad nyemission

Vinge biträder Irisity i en riktad nyemission av 4 094 000 aktier, varigenom Irisity tillförs ca 35…

Uppdrag 7 oktober 2019

Vinge har biträtt vid försäljningen av Väggmaterial till Volati

Vinge har biträtt i samband med försäljningen av samtliga aktier i Väggmaterial i Sverige AB till Vo…

Uppdrag 5 augusti 2019

Vinge biträder Cellink vid förvärv av cytena

Vinge har biträtt Cellink AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i cytena GmbH. cytena…

Uppdrag 19 juni 2019

Vinge biträder Cellink i riktad nyemission om 148,5 MSEK

Vinge har biträtt Cellink AB, Nasdaq First North Stockholm, i samband med en riktad nyemission som t…

Uppdrag 22 maj 2019

Vinge biträder Smart Eye i riktad emission om 200 MSEK

Vinge har biträtt Smart Eye AB (Nasdaq First North) i en riktad nyemission som tillför Smart Eye ca…

Uppdrag 19 maj 2019

Vinge biträder Jays Group i företrädesemisson

Styrelsen i Jays Group AB (publ) har med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat att genomföra en…

Uppdrag 14 februari 2019

Vinge biträder Capio vid förvärv av Tibra Medica

Vinge biträder Capio i samband med förvärvet av samtliga aktier i Tibra Medica AB.

Uppdrag 21 december 2018

Vinge har biträtt vid försäljningen av Bygglet till Cordel

Vinge har biträtt säljarna i samband med försäljningen av samtliga aktier i Bygglet Holding AB till…

Uppdrag 30 november 2018

Vinge biträder CELLINK vid förvärv av Dispendix GmbH

Vinge biträder CELLINK AB, noterat på First North Stockholm, i samband med förvärvet av samtliga akt…

Uppdrag 10 november 2018

Vinge har biträtt Irisity AB (publ)

Vinge har biträtt Irisity AB (publ), Nasdaq First North, i samband med en riktad nyemission till nor…

Uppdrag 25 oktober 2018

Vinge biträder Hexatronic vid förvärv av Opternus GmbH

Vinge biträder Hexatronic Group AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm mid-cap, i samband med förvär…

Uppdrag 9 oktober 2018

Vinge har biträtt Bilia i samband med emission och återköp av obligationer

Vinge har biträtt Bilia AB (publ) i samband med emission av ny senior och icke-säkerställd obligatio…

Uppdrag 9 oktober 2018

Vinge har biträtt Transtema vid företrädesemission

Vinge har biträtt Trantema i samband en företrädesemission av aktier. Emissionslikviden , ca 78 MSEK…

Uppdrag 19 september 2018

Vinge biträder Smart Eye vid riktad nyemission

Vinge har biträtt Smart Eye AB (publ) i samband med en riktad nyemission till institutionella invest…

Uppdrag 11 juli 2018

Vinge biträder Transtema vid förvärv av Ericsson Local Services

Transtema Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North, har ingått avtal om förvärv av Ericsson Lo…

Uppdrag 8 juni 2018

Vinge biträder Melody Capital Partners i samband med emission

Vinge biträdde det amerikanska Melody Capital Partners med närstående i samband med en emission till…

Uppdrag 5 juni 2018

Vinge har biträtt Cellink i riktad nyemission om 100 MSEK

Vinge har biträtt Cellink AB (publ) i samband med en riktad nyemission till svenska och internatione…

Uppdrag 28 maj 2018

Vinge biträder Opus Group vid emission av obligationslån

Opus Group AB (publ) (”Opus”) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 MSEK med en l…

Uppdrag 2 maj 2018

Vinge biträder Jays Group vid förvärv av Krusells

Vinge biträder Jays Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North, i samband med förvärvet av samtl…

Uppdrag 26 februari 2018

Vinge biträder Capio vid förvärvet av Novaklinikerna

Vinge biträder Capio, noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med förvärvet av aktierna i Novaklinike…

Uppdrag 30 januari 2018

Vinge biträder Jays i företrädesemission

Vinge biträder Jays Group AB (publ), Nasdaq First North, i samband med dess företrädesemission och,…

Uppdrag 12 december 2017

Vinge biträder Hexatronic vid förvärv i USA

Vinge tillsammans med Ellis & Winter LLP biträder Hexatronic Group AB (publ) i samband med förvä…

Uppdrag 7 november 2017

Vinge biträder Irisity i samband med nyemissioner

Vinge biträder Irisity AB (publ), noterat på Nasdaq First North, i samband med dels en företrädesemi…

Uppdrag 1 september 2017

Vinge biträdde vid försäljningen av Hans Andersson Recycling till Veolia

Vinge har biträtt säljaren i samband med försäljningen av samtliga aktier i Hans Recycling Group AB…

Uppdrag 15 maj 2017

Vinge har biträtt Hans Andersson Recycling vid förvärvet av Allfrakt

Vinge har biträtt Hans Andersson Recycling Group AB i samband med förvärvet av samtliga aktier i All…

Nyhet

Potential Covid-19 effects: financing arrangements, insolvency and public initiatives
Nyhet 25 mars 2020

Potential Covid-19 effects: financing arrangements, insolvency and public initiatives

The economic challenges following from the outbreak of Covid-19 have, and will continue to have, a s…