Anders Strid

Delägare Advokat
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Anders Strid ansvarar för Vinges kapitalmarknadsgrupp i Göteborg och är specialiserad inom Corporate Governance, privat och publik M&A och bolagsrätt. Han är effektiv, pragmatisk och lösningsorienterad och har lång erfarenhet av börsnoteringar, emissioner av aktier och skuldinstrument samt rådgivning till börsbolag, deras ägare och dotterbolag inom alla slags frågor som rör kapitalmarknad och  bolagsrätt, inklusive incitamentsprogram. Anders har särskild branscherfarenhet inom Healthcare, Life Science, Biotech, IT, Automotive och Industri.

Omnämnanden

Anders Strid is ranked as Notable practitioner and is described by clients as “Efficient.” - IFLR 1000 2019 

Utbildning

  • Lunds universitet, Jur kand, 1990

Erfarenhet

  • Vinge, 2008-
  • Delphi, 2007-2008
  • Capio AB, Chefsjurist, 2006
  • Delphi, 1993-2005
  • Göteborgs tingsrätt, tingstjänstgöring, 1991-1993

Utmärkelser

Uppdrag

Uppdrag 27 mars 2024

Vinge biträder Bilia vid refinansiering

Vinge biträder Bilia AB (publ) vid dess refinansiering av revolverande lån- och kreditfaciliteter på…

Uppdrag 22 mars 2024

Vinge har biträtt Smart Eye i samband med kapitalanskaffning om 150 MSEK

Vinge har biträtt Smart Eye Aktiebolag i samband med en riktad nyemission av aktier till svenska och…

Uppdrag 29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.

Uppdrag 5 januari 2024

Vinge biträder Byggfakta i samband med budet från Giant BidCo

Vinge biträder Byggfakta Group Nordic HoldCo AB (publ) i samband med att Stirling Square, TA Associa…

Uppdrag 23 oktober 2023

Vinge har företrätt Sileon i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Sileon AB (publ) i samband med dess företrädesemission, varigenom bolaget tillfö…

Uppdrag 4 oktober 2023

Vinge biträder Norberg & Partner vid budpliktsbudet på Aino Health

Norberg & Partner Sustainable Group AB har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna…

Uppdrag 14 september 2023

Vinge har biträtt XVIVO i samband med dess riktad emission om 440 MSEK

Vinge har biträtt XVIVO Perfusion AB i samband med dess riktade nyemission till en teckningskurs om…

Uppdrag 19 juni 2023

Vinge biträder Bilia vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Bilia AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda obligationer om SEK 800 milj…

Uppdrag 10 mars 2023

Vinge har biträtt Transtema i samband med riktad nyemission

Vinge har biträtt Trantema Group AB (Nasdaq Stockholm) i samband med en riktad nyemission om ca 63 M…

Uppdrag 20 februari 2023

Vinge har biträtt Smart Eye i deras företrädesemission om 324 MSEK

Vinge har agerat rådgivare åt Smart Eye Aktiebolag (First North Growth Market) i samband med dess fu…

Uppdrag 14 februari 2023

Vinge biträder Byggfakta i samband med förvärvet av 4CastGroup AS

Vinge biträder Byggfakta Group (Nasdaq Stockholm) i samband med förvärvet av ca 73 procent av aktier…

Uppdrag 9 december 2022

Vinge biträdde BICO vid en riktad emission om 487 MSEK till Sartorius

Vinge har birätt BICO Group AB i samband med en riktad nyemission till Sartorius AG som tillför BICO…

Uppdrag 26 september 2022

Vinge biträder Semcon i samband med budet från Ratos

Vinge biträder Semcon AB (publ) med anledning av att Ratos AB har lämnat ett konkurrerande uppköpser…

Uppdrag 23 augusti 2022

Vinge biträder Semcon i samband med budet från Etteplan

Vinge biträder Semcon AB (publ) med anledning av att Etteplan Oyj har lämnat ett uppköpserbjudande t…

Uppdrag 7 juni 2022

Vinge biträder Paynova vid kapitalanskaffning och listbyte

Vinge biträder Paynova AB, under namnändring till Sileon AB, i samband med en fulltecknad företrädes…

Uppdrag 29 april 2022

Vinge har biträtt Promimic AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market

Vinge har biträtt Promimic AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market…

Uppdrag 31 mars 2022

Vinge biträder Capio vid förvärvet av PR Vård

Vinge biträder Capio i samband med förvärvet av samtliga aktier i PR Vård Hemsjukvård AB och PR Vård…

Uppdrag 10 november 2021

Vinge har biträtt Norditek i samband med notering på Nasdaq First North

Vinge har biträtt Norditek Group AB i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market.…

Uppdrag 9 november 2021

Vinge har företrätt Hexatronic Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Hexatronic Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission, varigenom bolaget…

Uppdrag 1 november 2021

Vinge har biträtt XVIVO i samband med riktad emission om 250 MSEK

Vinge har biträtt XVIVO Perfusion AB i samband med en riktad nyemission av aktier till svenska och i…

Uppdrag 1 november 2021

Vinge har biträtt Smart Eye i samband med kapitalanskaffning om 220 MSEK

Vinge har biträtt Smart Eye Aktiebolag i samband med en riktad nyemission av aktier svenska och inte…

Uppdrag 21 oktober 2021

Vinge har biträtt Isofol i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Vinge har biträtt Isofol Medical AB i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm med första handelsd…

Uppdrag 15 oktober 2021

Vinge har biträtt Byggfakta i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm large cap var den 15 oktober 2021. Priset i erbjudandet var 75…

Uppdrag 8 oktober 2021

Vinge har biträtt BICO i samband med riktad nyemission om 2 miljarder

Vinge har biträtt BICO Group AB i samband med en riktad nyemission om drygt 2 miljarder kronor. Teck…

Uppdrag 17 september 2021

Vinge biträder Transtema i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har biträtt Transtema i samband med dess ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm…

Uppdrag 3 september 2021

Vinge biträder Irisity vid förvärv av Agent Vi och riktad emission

Vinge har biträtt Irisity AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i det israeliska bola…

Uppdrag 17 augusti 2021

Vinge har biträtt TransPerfect vid förvärvet av Semantix

Vinge har biträtt TransPerfect Global Inc., världens ledande leverantör av språk- och tekniklösninga…

Uppdrag 29 juli 2021

Vinge biträder Surgical Science vid riktad nyemission om 2,7 miljarder SEK

Surgical Science Sweden AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, har genomfört en riktad nye…

Uppdrag 14 juni 2021

Vinge har biträtt Isofol i samband med kapitalanskaffning

Vinge har biträtt Isofol Medical AB (publ), Nasdaq First North Premier Growth Market, i samband med…

Uppdrag 26 maj 2021

Vinge har biträtt Smart Eye i samband med kapitalanskaffning om 275 MSEK

Vinge har biträtt Smart Eye Aktiebolag (publ) i samband med en riktad nyemission om 275 MSEK. Teckni…

Uppdrag 26 maj 2021

Vinge har biträtt i samband med försäljningen av Moldeo till Iwmac

Vinge har biträtt ägarna av Moldeo AB i samband med försäljningen av samtliga aktier till Iwmac Hold…

Uppdrag 12 mars 2021

Vinge har biträtt CELLINK i samband med riktade emissioner om 3 miljarder kronor

Vinge har biträtt CELLINK AB (publ) i samband med emissioner av dels konvertibla skuldebrev om 1,5 m…

Uppdrag 15 februari 2021

Vinge biträder CELLINK vid förvärvet av Ginolis

Vinge biträder CELLINK AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i Ginolis Oy. Ginolis be…

Uppdrag 5 februari 2021

Vinge har biträtt Capio vid förvärvet av SkinDoc

Vinge har biträtt Capio i samband med förvärvet av 80 % av aktierna i SkinDoc. SkinDoc är en ledande…

Uppdrag 6 oktober 2020

Vinge biträder Smart Eye vid riktad nyemission

Vinge har biträtt Smart Eye AB i samband med en riktad nyemission av 1 511 898 nya aktier till en te…

Uppdrag 29 september 2020

Vinge biträder Bilia vid återköp respektive emission av obligation

Vinge har biträtt Bilia i samband med ett erbjudande om återköp av tidigare emitterade obligationer…

Uppdrag 19 augusti 2020

Vinge biträder Cellink vid förvärvet av Scienion Ag

Vinge biträder Cellink AB, noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med förvärvet av samtliga aktier i…

Uppdrag 19 augusti 2020

Vinge biträder Cellink i riktade nyemissioner om 946 MSEK

Vinge biträder Cellink i samband med riktad nyemissioner av drygt 5,9 miljoner aktier av serie B som…

Uppdrag 20 april 2020

Vinge har företrätt CELLINK AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har företrätt CELLINK AB (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North Growth Mar…

Uppdrag 2 april 2020

Vinge biträder Isofol i kapitalanskaffning

Vinge biträder Isofol Medical AB (publ), First North Growth Market Premier, i samband med deras före…

Uppdrag 30 januari 2020

Vinge har biträtt CELLINK i riktad nyemission

Vinge har biträtt CELLINK AB (publ) i samband med en riktad nyemission som tillför CELLINK drygt 377…

Uppdrag 2 december 2019

Vinge biträder Opus i samband med budet från Ograi

Ograi BidCo AB har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Opus Group AB (publ) att överlåta samtli…

Uppdrag 14 november 2019

Vinge biträder Irisity i en riktad nyemission

Vinge biträder Irisity i en riktad nyemission av 4 094 000 aktier, varigenom Irisity tillförs ca 35…

Uppdrag 7 oktober 2019

Vinge har biträtt vid försäljningen av Väggmaterial till Volati

Vinge har biträtt i samband med försäljningen av samtliga aktier i Väggmaterial i Sverige AB till Vo…

Uppdrag 5 augusti 2019

Vinge biträder Cellink vid förvärv av cytena

Vinge har biträtt Cellink AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i cytena GmbH. cytena…

Uppdrag 19 juni 2019

Vinge biträder Cellink i riktad nyemission om 148,5 MSEK

Vinge har biträtt Cellink AB, Nasdaq First North Stockholm, i samband med en riktad nyemission som t…

Uppdrag 22 maj 2019

Vinge biträder Smart Eye i riktad emission om 200 MSEK

Vinge har biträtt Smart Eye AB (Nasdaq First North) i en riktad nyemission som tillför Smart Eye ca…

Uppdrag 19 maj 2019

Vinge biträder Jays Group i företrädesemisson

Styrelsen i Jays Group AB (publ) har med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat att genomföra en…

Uppdrag 14 februari 2019

Vinge biträder Capio vid förvärv av Tibra Medica

Vinge biträder Capio i samband med förvärvet av samtliga aktier i Tibra Medica AB.

Uppdrag 21 december 2018

Vinge har biträtt vid försäljningen av Bygglet till Cordel

Vinge har biträtt säljarna i samband med försäljningen av samtliga aktier i Bygglet Holding AB till…

Uppdrag 30 november 2018

Vinge biträder CELLINK vid förvärv av Dispendix GmbH

Vinge biträder CELLINK AB, noterat på First North Stockholm, i samband med förvärvet av samtliga akt…

Uppdrag 10 november 2018

Vinge har biträtt Irisity AB (publ)

Vinge har biträtt Irisity AB (publ), Nasdaq First North, i samband med en riktad nyemission till nor…

Uppdrag 25 oktober 2018

Vinge biträder Hexatronic vid förvärv av Opternus GmbH

Vinge biträder Hexatronic Group AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm mid-cap, i samband med förvär…

Uppdrag 9 oktober 2018

Vinge har biträtt Bilia i samband med emission och återköp av obligationer

Vinge har biträtt Bilia AB (publ) i samband med emission av ny senior och icke-säkerställd obligatio…

Uppdrag 9 oktober 2018

Vinge har biträtt Transtema vid företrädesemission

Vinge har biträtt Trantema i samband en företrädesemission av aktier. Emissionslikviden , ca 78 MSEK…

Uppdrag 19 september 2018

Vinge biträder Smart Eye vid riktad nyemission

Vinge har biträtt Smart Eye AB (publ) i samband med en riktad nyemission till institutionella invest…

Uppdrag 11 juli 2018

Vinge biträder Transtema vid förvärv av Ericsson Local Services

Transtema Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North, har ingått avtal om förvärv av Ericsson Lo…

Uppdrag 8 juni 2018

Vinge biträder Melody Capital Partners i samband med emission

Vinge biträdde det amerikanska Melody Capital Partners med närstående i samband med en emission till…

Uppdrag 5 juni 2018

Vinge har biträtt Cellink i riktad nyemission om 100 MSEK

Vinge har biträtt Cellink AB (publ) i samband med en riktad nyemission till svenska och internatione…

Uppdrag 28 maj 2018

Vinge biträder Opus Group vid emission av obligationslån

Opus Group AB (publ) (”Opus”) har emitterat ett icke-säkerställt obligationslån om 500 MSEK med en l…

Uppdrag 2 maj 2018

Vinge biträder Jays Group vid förvärv av Krusells

Vinge biträder Jays Group AB (publ), noterat på Nasdaq First North, i samband med förvärvet av samtl…

Uppdrag 26 februari 2018

Vinge biträder Capio vid förvärvet av Novaklinikerna

Vinge biträder Capio, noterat på Nasdaq Stockholm, i samband med förvärvet av aktierna i Novaklinike…

Uppdrag 30 januari 2018

Vinge biträder Jays i företrädesemission

Vinge biträder Jays Group AB (publ), Nasdaq First North, i samband med dess företrädesemission och,…

Uppdrag 12 december 2017

Vinge biträder Hexatronic vid förvärv i USA

Vinge tillsammans med Ellis & Winter LLP biträder Hexatronic Group AB (publ) i samband med förvä…

Uppdrag 7 november 2017

Vinge biträder Irisity i samband med nyemissioner

Vinge biträder Irisity AB (publ), noterat på Nasdaq First North, i samband med dels en företrädesemi…

Uppdrag 1 september 2017

Vinge biträdde vid försäljningen av Hans Andersson Recycling till Veolia

Vinge har biträtt säljaren i samband med försäljningen av samtliga aktier i Hans Recycling Group AB…

Uppdrag 15 maj 2017

Vinge har biträtt Hans Andersson Recycling vid förvärvet av Allfrakt

Vinge har biträtt Hans Andersson Recycling Group AB i samband med förvärvet av samtliga aktier i All…

Uppdrag 11 november 2016

Vinge biträder Smart Eye AB vid listning på Nasdaq First North

Vinge biträder Smart Eye AB i samband med listning av Smart Eyes aktier på Nasdaq First North.

Uppdrag 7 oktober 2016

Vinge biträder CELLINK vid notering på Nasdaq First North

Vinge biträder CELLINK AB (publ) i samband med noteringen på Nasdaq First North. Informationsmemoran…

Nyhet

Potential Covid-19 effects: financing arrangements, insolvency and public initiatives
Nyhet 25 mars 2020

Potential Covid-19 effects: financing arrangements, insolvency and public initiatives

The economic challenges following from the outbreak of Covid-19 have, and will continue to have, a s…