Uppdrag

Vinge biträder Surgical Science vid riktad nyemission om 2,7 miljarder SEK

Surgical Science Sweden AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, har genomfört en riktad nyemission om ca 2,7 miljarder SEK till en teckningskurs om 210 SEK.

Teckningskursen fastställdes genom ett s.k. accelererat bookubuildingsförfarande arrangerat av Pareto Securities. Nettolikviden från den riktade emissionen ska främst användas för att finansiera förvärvet av Simbionix USA Corp som offentliggjordes samma dag som den riktade emissionen.


Vinges team utgjordes av Anders Strid, Edin Agic (projektledare) och Adrian Filipovic.

Relaterat

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande digitala tjänsteleverantör för entreprenörer och små och medelstora företag och som stöds av Hg, en ledande investerare i Europeiska och transatlantiska mjukvaru- och tjänsteföretag.
23 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024