Uppdrag

Vinge biträder Surgical Science vid riktad nyemission om 2,7 miljarder SEK

Surgical Science Sweden AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, har genomfört en riktad nyemission om ca 2,7 miljarder SEK till en teckningskurs om 210 SEK.

Teckningskursen fastställdes genom ett s.k. accelererat bookubuildingsförfarande arrangerat av Pareto Securities. Nettolikviden från den riktade emissionen ska främst användas för att finansiera förvärvet av Simbionix USA Corp som offentliggjordes samma dag som den riktade emissionen.


Vinges team utgjordes av Anders Strid, Edin Agic (projektledare) och Adrian Filipovic.

Relaterat

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023