Uppdrag

Vinge biträder Surgical Science vid riktad nyemission om 2,7 miljarder SEK

29 juli 2021

Surgical Science Sweden AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market, har genomfört en riktad nyemission om ca 2,7 miljarder SEK till en teckningskurs om 210 SEK.

Teckningskursen fastställdes genom ett s.k. accelererat bookubuildingsförfarande arrangerat av Pareto Securities. Nettolikviden från den riktade emissionen ska främst användas för att finansiera förvärvet av Simbionix USA Corp som offentliggjordes samma dag som den riktade emissionen.


Vinges team utgjordes av Anders Strid, Edin Agic (projektledare) och Adrian Filipovic.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021