Uppdrag

Vinge har biträtt Smart Eye i samband med kapitalanskaffning om 220 MSEK

1 november 2021

Vinge har biträtt Smart Eye Aktiebolag i samband med en riktad nyemission av aktier svenska och internationella investerare som tillförde Smart Eye 220 MSEK.

Teckningskursen 183 SEK som motsvarade stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market fastställdes genom ett accelrerat bookbuildingförfarande arrangerat av Carnegie. Likviden ska huvudsakligen användas till att finansiera förvärvet av iMotions A/S som offentliggjordes samma dag.

Vinges team bestod huvudsakligen av Anders Strid, Edin Agic, Oscar Lunde och Adrian Filipovic.

 

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021

Vaccinering och sjukdomstest på arbetsplatsen

I samband med höstens minskade smittspridning av covid-19 och återgång till kontorsarbete har frågan om vaccineringskrav och möjligheter för coronatest på arbetsplatsen blivit högaktuell. Många arbetsgivare frågar sig om det går att ställa krav på vaccination eller obligatoriska tester. I den här fördjupningsartikeln ger vi vår uppfattning om vad som gäller i olika situationer.
10 november 2021