Uppdrag

Vinge har biträtt Smart Eye i samband med kapitalanskaffning om 220 MSEK

Vinge har biträtt Smart Eye Aktiebolag i samband med en riktad nyemission av aktier svenska och internationella investerare som tillförde Smart Eye 220 MSEK.

Teckningskursen 183 SEK som motsvarade stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market fastställdes genom ett accelrerat bookbuildingförfarande arrangerat av Carnegie. Likviden ska huvudsakligen användas till att finansiera förvärvet av iMotions A/S som offentliggjordes samma dag.

Vinges team bestod huvudsakligen av Anders Strid, Edin Agic, Oscar Lunde och Adrian Filipovic.

 

Relaterat

Vinge har företrätt CTEK i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 miljoner kronor.
29 mars 2023

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023