Uppdrag

Vinge biträder Semcon i samband med budet från Ratos

26 september 2022 Kapitalmarknad och publik M&A

Vinge biträder Semcon AB (publ) med anledning av att Ratos AB har lämnat ett konkurrerande uppköpserbjudande till aktieägarna i Semcon.

Erbjudandet är 157 SEK per aktie och värderar Semcon till cirka 2 844 miljoner SEK.

Vinges team består huvudsakligen av Anders Strid, Erik Sjöman och Edin Agic samt Anna Palmérus som biträder Semcon med konkurrensrättsliga frågor.

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023