Uppdrag

Vinge har företrätt Sileon i samband med dess företrädesemission

23 oktober 2023 M&A

Vinge har företrätt Sileon AB (publ) i samband med dess företrädesemission, varigenom bolaget tillförs cirka 33,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Företrädesemissionen avser främst finansiering av fortsatta kommersialiseringsaktiviteter och produktutveckling samt allmänt rörelsekapital. Sileon är ett globalt fintech-bolag som erbjuder en innovativ kortbaserad Buy Now Pay Later (BNPL) SaaS-funktionalitet till banker, kortutgivare och fintechs. Sileon är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Vinges team bestod av Anders Strid, Edin Agic och Adrian Filipovic.

Relaterat

Vinge biträder L5 Navigation vid förvärv av ROCKMA System

Vinge har biträtt L5 Navigation, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av ROCKMA System AB. ROCKMA utvecklar och levererar maskinstyrningsmjukvara för borriggar, borrövervakningssystem och realtids- berganalyssystem.
8 december 2023

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.
8 december 2023

Vinge har biträtt Oxx i samband med fondresningen av Oxx II

Oxx stänger sin andra generations fond med 190 miljoner USD i investeringsåtaganden från en internationell investerarbas, och ökar därmed sin fondstorlek med 40 % jämfört med den senaste generationen.
7 december 2023