Uppdrag

Vinge biträder Transtema i samband med notering på Nasdaq Stockholm

17 september 2021

Vinge har biträtt Transtema i samband med dess ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Nasdaq bolagskommitté har beviljat ansökan den 17 september 2021 och samma dag har Transtema offenliggjort prospektet. Första dag för handel är planerad till den 29 september.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Anders Strid, Edin Agic (projektledare), Jacob Benzov, Lina André (BaFi), Anna Backman (arbetsrätt), Alexander Lindeberg (IP/IT) och Anna Högsten (IP/IT)

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021