Uppdrag

Vinge biträder Transtema i samband med notering på Nasdaq Stockholm

17 september 2021

Vinge har biträtt Transtema i samband med dess ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Nasdaq bolagskommitté har beviljat ansökan den 17 september 2021 och samma dag har Transtema offenliggjort prospektet. Första dag för handel är planerad till den 29 september.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Anders Strid, Edin Agic (projektledare), Jacob Benzov, Lina André (BaFi), Anna Backman (arbetsrätt), Alexander Lindeberg (IP/IT) och Anna Högsten (IP/IT)

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022