Uppdrag

Vinge biträder Transtema i samband med notering på Nasdaq Stockholm

17 september 2021

Vinge har biträtt Transtema i samband med dess ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Nasdaq bolagskommitté har beviljat ansökan den 17 september 2021 och samma dag har Transtema offenliggjort prospektet. Första dag för handel är planerad till den 29 september.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Anders Strid, Edin Agic (projektledare), Jacob Benzov, Lina André (BaFi), Anna Backman (arbetsrätt), Alexander Lindeberg (IP/IT) och Anna Högsten (IP/IT)

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022