Uppdrag

Vinge har företrätt Hexatronic Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Hexatronic Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission, varigenom bolaget tillförs cirka 550 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Emissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Hexatronic avser att använda nettolikviden från den riktade nyemissionen till att stärka den finansiella flexibiliteten för ytterligare förvärv, för att etablera en ny produktionsanläggning för mokrodukt i USA som kommer vara driftsatt under Q3 2022, till investeringar i utökad produktionskapacitet baserad på stark efterfrågan från främst tillväxtmarknader samt till Hexatronics löpande verksamhet för att stödja tillväxtsatsningar. ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB har agerat joint bookrunners i samband med den riktade nyemissionen. Vinge har agerat legal rådgivare till Hexatronic.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden, och erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik.

Vinges team bestod av Anders Strid, Edin Agic och Adrian Filipovic.

Relaterat

Vinge har biträtt Priveq vid etableringen av Priveq Investment VII

Priveq, en ledande investerare på den nordiska marknaden för små- och medelstora bolag har stängt sin sjunde fond, Priveq Investment VII, med investeringsåtaganden om 3 miljarder kr. Fondens första och sista stängning var betydligt övertecknad med stort intresse från existerande investerare och nytillkomna institutionella investerare.
4 juni 2024

Vinge företräder Vinci Concessions SAS och dotterbolaget SunMind SAS i samband med förvärvet av Helios Nordic Energy AB

Helios Nordic Energy är specialiserade inom utveckling av storskaliga solcellsparker och batteriparker fram till ready-to-build status i Norden och Baltikum. 
30 maj 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024