Uppdrag

Vinge har företrätt Hexatronic Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission

Vinge har företrätt Hexatronic Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission, varigenom bolaget tillförs cirka 550 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Emissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Hexatronic avser att använda nettolikviden från den riktade nyemissionen till att stärka den finansiella flexibiliteten för ytterligare förvärv, för att etablera en ny produktionsanläggning för mokrodukt i USA som kommer vara driftsatt under Q3 2022, till investeringar i utökad produktionskapacitet baserad på stark efterfrågan från främst tillväxtmarknader samt till Hexatronics löpande verksamhet för att stödja tillväxtsatsningar. ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB har agerat joint bookrunners i samband med den riktade nyemissionen. Vinge har agerat legal rådgivare till Hexatronic.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden, och erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik.

Vinges team bestod av Anders Strid, Edin Agic och Adrian Filipovic.

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023