Uppdrag

Vinge har företrätt Hexatronic Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission

9 november 2021

Vinge har företrätt Hexatronic Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission, varigenom bolaget tillförs cirka 550 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Emissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Hexatronic avser att använda nettolikviden från den riktade nyemissionen till att stärka den finansiella flexibiliteten för ytterligare förvärv, för att etablera en ny produktionsanläggning för mokrodukt i USA som kommer vara driftsatt under Q3 2022, till investeringar i utökad produktionskapacitet baserad på stark efterfrågan från främst tillväxtmarknader samt till Hexatronics löpande verksamhet för att stödja tillväxtsatsningar. ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB har agerat joint bookrunners i samband med den riktade nyemissionen. Vinge har agerat legal rådgivare till Hexatronic.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden, och erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik.

Vinges team bestod av Anders Strid, Edin Agic och Adrian Filipovic.

Vad har Vinge betytt för din karriär?

Patrik Göthlin inledde sin karriär som biträdande M&A-jurist på Vinge. Nu är han Chief Operating Officer på Tink, efter en tid som Managing Director och ansvarig för den europeiska och nordamerikanska marknaden på Bambora.
29 juni 2022

COP26 – ett steg i rätt riktning för att uppnå Parisavtalets mål

Den 13 november 2021 avslutades det internationella klimattoppmötet COP26 som hölls under två veckor i Glasgow, Storbritannien, efter att ledare från över 190 länder enats om en ny överenskommelse, den s.k. Klimatpakten i Glasgow. Syftet med COP26 var att ledare från alla världens länder skulle enas om hur man ska intensifiera de globala åtgärderna för att hantera klimatkrisen. Överenskommelsen, som innebär att ökningen av den globala medeltemperaturen beräknas bli mellan 1,8 och 2,4 grader, är ett steg mot att nå Parisavtalets (COP21) mer ambitiösa mål om en ökning på högst 1,5 grader.
23 juni 2022

Tema: Cyberbrott

Cyberbrotten ökar dramatiskt och slår hårt mot såväl privata som offentliga aktörer. Att bygga skydd och motståndskraft mot cyberbrott i olika former är idag ett viktigt fokus för alla typer av verksamheter.
22 juni 2022