Uppdrag

Vinge har företrätt Hexatronic Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission

9 november 2021

Vinge har företrätt Hexatronic Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission, varigenom bolaget tillförs cirka 550 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Emissionen genomfördes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Hexatronic avser att använda nettolikviden från den riktade nyemissionen till att stärka den finansiella flexibiliteten för ytterligare förvärv, för att etablera en ny produktionsanläggning för mokrodukt i USA som kommer vara driftsatt under Q3 2022, till investeringar i utökad produktionskapacitet baserad på stark efterfrågan från främst tillväxtmarknader samt till Hexatronics löpande verksamhet för att stödja tillväxtsatsningar. ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB har agerat joint bookrunners i samband med den riktade nyemissionen. Vinge har agerat legal rådgivare till Hexatronic.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden, och erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik.

Vinges team bestod av Anders Strid, Edin Agic och Adrian Filipovic.

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021

Vaccinering och sjukdomstest på arbetsplatsen

I samband med höstens minskade smittspridning av covid-19 och återgång till kontorsarbete har frågan om vaccineringskrav och möjligheter för coronatest på arbetsplatsen blivit högaktuell. Många arbetsgivare frågar sig om det går att ställa krav på vaccination eller obligatoriska tester. I den här fördjupningsartikeln ger vi vår uppfattning om vad som gäller i olika situationer.
10 november 2021