Uppdrag

Vinge har biträtt XVIVO i samband med dess riktad emission om 440 MSEK

14 september 2023 M&A

Vinge har biträtt XVIVO Perfusion AB i samband med dess riktade nyemission till en teckningskurs om 275 kronor per aktie som motsvarade XVIVO-aktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm dagen för emission.

XVIVO tillfördes 440 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuildingförfarande arrangerat av Carnegie och DNB Markets. Investerare i den riktade emissionen var såväl befintliga som nya aktieägare, såsom Bure Equity AB, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Eccenovo, Handelsbanken Fonder, Tredje AP-fonden samt en Tier-1 global internationell investerare.

Vinges team bestod huvudsakligen av Anders Strid och projektledaren Edin Agic.


Läs klientens pressmeddelande.

Relaterat

Vinge har biträtt PE-bolaget Stirling Square Capital Partners i samband med förvärv

Vinge har biträtt PE-bolaget Stirling Square Capital Partners i samband med dess förvärv av en majoritetsandel i Infobric, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för byggbranschen, från Summa Equity.
22 september 2023

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av seniora, icke-säkerställda gröna obligationer om SEK 500 miljoner (inom en ram om SEK 600 miljoner kronor) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
21 september 2023

Vinge har företrätt Elektroskandia i samband med dess majoritetsinvestering i Aprilice

Vinge har företrätt Elektroskandia (ett Soneparägt bolag) i samband med dess förvärv av 70 % av aktierna i Aprilice, en av de ledande solenergiplattformarna i Nordeuropa.
20 september 2023