Uppdrag

Vinge har biträtt XVIVO i samband med dess riktad emission om 440 MSEK

14 september 2023 M&A

Vinge har biträtt XVIVO Perfusion AB i samband med dess riktade nyemission till en teckningskurs om 275 kronor per aktie som motsvarade XVIVO-aktiens stängningskurs på Nasdaq Stockholm dagen för emission.

XVIVO tillfördes 440 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuildingförfarande arrangerat av Carnegie och DNB Markets. Investerare i den riktade emissionen var såväl befintliga som nya aktieägare, såsom Bure Equity AB, Fjärde AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Eccenovo, Handelsbanken Fonder, Tredje AP-fonden samt en Tier-1 global internationell investerare.

Vinges team bestod huvudsakligen av Anders Strid och projektledaren Edin Agic.


Läs klientens pressmeddelande.

Relaterat

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024

Vinge biträder Sobro vid investering i Clinton Marine Survey

Clinton Marine Survey har valt att bredda sitt ägande med Sobro som ny ägarpartner och majoritetsägare. Samtliga befintliga ägare kvarstår som betydande delägare. Clinton Marine Survey erbjuder högkvalitativa hydrografiska och geologiska undersökningar för navigering, muddringsoperationer, kartläggning, marint byggande med mera.
9 april 2024

Vinge har biträtt Helix Kapital vid fondetableringen av Helix Kapital Fund III

Vinge har biträtt Helix Kapital vid etableringen av Helix Kapitals tredje fond – Helix Kapital Fund III – som har stängts framgångsrikt med investeraråtaganden om drygt 1,5 miljarder kronor från en internationell investerarbas bestående av ett antal ledande finansiella institutioner. Investerarintresset i fondresningen var mycket starkt och fonden kraftigt övertecknad.
5 april 2024