Uppdrag

Vinge har biträtt Smart Eye i deras företrädesemission om 324 MSEK

Vinge har agerat rådgivare åt Smart Eye Aktiebolag (First North Growth Market) i samband med dess fullt ut säkerställda företrädesemission som tillförde Smart Eye 324 MSEK före transaktionskostnader. Emissionen var fulltecknad och inga garantiåtaganden behövde utnyttjas.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Anders Strid, Oscar Lunde (projektledare), Amelia Rihs, Fredrik Löwenclou samt bolagsassistenten Daniela Maniscalchi. Carnegie agerade finansiell råsgivare åt Smart Eye.

Läs mer här

Relaterat

Vinge har företrätt Cell Impact i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt Cell Impact AB (publ) i samband med en delvis garanterad företrädesemission som tillför Cell Impact 129 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader
6 december 2023

Vinge biträder Helix Kapital vid investering i Xamera

Vinge har biträtt Helix Kapital när de blir strategisk ägarpartner till Xamera AB, en ledande aktör inom långsiktig och teknikfokuserad kompetensförsörjning till den svenska industri- och techsektorn.
3 december 2023

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023