Uppdrag

Vinge har biträtt Byggfakta i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

15 oktober 2021

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm large cap var den 15 oktober 2021. Priset i erbjudandet var 75 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Byggfakta Group om cirka 16,4 miljarder kronor. Erbjudandet omfattar 64,483,197 aktier jämte en övertilldelningsoption till ett sammantaget värde om cirka 5,5 miljarder kronor.

Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige, och med anor från 1936, är en ledande digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder.
Vinges team består huvudsakligen av Anders Strid, Rikard Lindahl, Edin Agic, Lina André, Linus Adolfsson, David Bokliden, Adrian Filipovic och Jacob Benzow (kapitalmarknad och publik M&A), Magnus Pauli (M&A), Albert Wållgren, Linn Adelwald, Ludvig Wettergren (Bank och Finans), Maria Schultzberg, Victor Ericsson och Emelie Svanberg (Skatt), Anna-Maria Lagerqvist Gahm, Anna Högsten och Stina Karinsdotter (IP/IT), Rebecka Hansson (Arbetsrätt) och Viktoria Owetz Leyva och Nathalie Hughes (VDR).

 

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021

Vaccinering och sjukdomstest på arbetsplatsen

I samband med höstens minskade smittspridning av covid-19 och återgång till kontorsarbete har frågan om vaccineringskrav och möjligheter för coronatest på arbetsplatsen blivit högaktuell. Många arbetsgivare frågar sig om det går att ställa krav på vaccination eller obligatoriska tester. I den här fördjupningsartikeln ger vi vår uppfattning om vad som gäller i olika situationer.
10 november 2021