Uppdrag

Vinge har biträtt Byggfakta i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm large cap var den 15 oktober 2021. Priset i erbjudandet var 75 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Byggfakta Group om cirka 16,4 miljarder kronor. Erbjudandet omfattar 64,483,197 aktier jämte en övertilldelningsoption till ett sammantaget värde om cirka 5,5 miljarder kronor.

Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige, och med anor från 1936, är en ledande digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder.
Vinges team består huvudsakligen av Anders Strid, Rikard Lindahl, Edin Agic, Lina André, Linus Adolfsson, David Bokliden, Adrian Filipovic och Jacob Benzow (kapitalmarknad och publik M&A), Magnus Pauli (M&A), Albert Wållgren, Linn Adelwald, Ludvig Wettergren (Bank och Finans), Maria Schultzberg, Victor Ericsson och Emelie Svanberg (Skatt), Anna-Maria Lagerqvist Gahm, Anna Högsten och Stina Karinsdotter (IP/IT), Rebecka Hansson (Arbetsrätt) och Viktoria Owetz Leyva och Nathalie Hughes (VDR).

 

Relaterat

Vinge har företrätt CTEK i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 miljoner kronor.
29 mars 2023

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023