Uppdrag

Vinge har biträtt Byggfakta i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

15 oktober 2021

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm large cap var den 15 oktober 2021. Priset i erbjudandet var 75 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Byggfakta Group om cirka 16,4 miljarder kronor. Erbjudandet omfattar 64,483,197 aktier jämte en övertilldelningsoption till ett sammantaget värde om cirka 5,5 miljarder kronor.

Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige, och med anor från 1936, är en ledande digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder.
Vinges team består huvudsakligen av Anders Strid, Rikard Lindahl, Edin Agic, Lina André, Linus Adolfsson, David Bokliden, Adrian Filipovic och Jacob Benzow (kapitalmarknad och publik M&A), Magnus Pauli (M&A), Albert Wållgren, Linn Adelwald, Ludvig Wettergren (Bank och Finans), Maria Schultzberg, Victor Ericsson och Emelie Svanberg (Skatt), Anna-Maria Lagerqvist Gahm, Anna Högsten och Stina Karinsdotter (IP/IT), Rebecka Hansson (Arbetsrätt) och Viktoria Owetz Leyva och Nathalie Hughes (VDR).

 

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022

Meet The Seat – David Flodin

Strax efter årsskiftet började David Flodin i vår Financial Services-grupp. Nyligen var det också hans tur att sitta i The Seat.
28 april 2022

"Vingeveckan är en ovanligt bra möjlighet att nätverka"

Moa Frändestam var en av deltagarna på Vingeveckan 2021 på vårt Malmökontor.⠀
27 april 2022