Uppdrag

Vinge har biträtt Byggfakta i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm large cap var den 15 oktober 2021. Priset i erbjudandet var 75 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på Byggfakta Group om cirka 16,4 miljarder kronor. Erbjudandet omfattar 64,483,197 aktier jämte en övertilldelningsoption till ett sammantaget värde om cirka 5,5 miljarder kronor.

Byggfakta Group, med huvudkontor i Ljusdal, Sverige, och med anor från 1936, är en ledande digital plattform som erbjuder lösningar som sammanför aktörer i byggindustrins värdekedja, maximerar försäljningen och förbättrar effektiviteten för sina kunder.
Vinges team består huvudsakligen av Anders Strid, Rikard Lindahl, Edin Agic, Lina André, Linus Adolfsson, David Bokliden, Adrian Filipovic och Jacob Benzow (kapitalmarknad och publik M&A), Magnus Pauli (M&A), Albert Wållgren, Linn Adelwald, Ludvig Wettergren (Bank och Finans), Maria Schultzberg, Victor Ericsson och Emelie Svanberg (Skatt), Anna-Maria Lagerqvist Gahm, Anna Högsten och Stina Karinsdotter (IP/IT), Rebecka Hansson (Arbetsrätt) och Viktoria Owetz Leyva och Nathalie Hughes (VDR).

 

Relaterat

Vinge företräder Lantmännen i samband med avyttringen av Gooh färdigrätter

Lantmännen Cerealia har tecknat ett avtal om att avyttra färdigmatsverksamheten under varumärket Gooh till Atria Sweden. Affären omfattar hela verksamheten, samt varumärket Gooh. All personal som idag arbetar i affärsområdet får erbjudande att följa med i överlåtelsen. Genom avyttringen fokuserar Lantmännen Cerealia verksamheten på spannmålsvärdekedjan.
23 februari 2024

Vinge biträder Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund

Vinge har biträtt Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund till Adelis Equity Partners Fund II.
21 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Wavecon

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Wavecon AB (”Wavecon”).
14 februari 2024