Uppdrag

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.

Vinge företräder Irisity AB (publ) i samband med förvärvet av Ultinous Zrt, en svensk-ungersk AI-innovatör. Köpeskillingen, på kassa- och skuldfri basis och med antagande om normaliserat rörelsekapital, uppgår till 45 miljoner kronor kommer att betalas genom en apportemission om 9 000 000 nya aktier i Irisity till en teckningskurs om 5,00 kronor per aktie. I samband med förvärvet kommer Stockhorn Capital AB (grundat av Gustav Andersson och Inna Kaushan) att investera 45 miljoner kronor i Irisity genom en riktad nyemission på samma villkor som i apportemissionen, det vill säga 5,00 kronor per aktie. Transaktionen kommer att vara föremål för FDI-godkännande från svenska och ungerska myndigheter samt att Iristys extra bolagsstämma beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemissionerna. Som en del av förvärvet och den riktade nyemissionen kommer Irisity och Stockhorn Capital även att ingå ett låneavtal enligt vilket Stockhorn Capital kommer att låna Irisity ett belopp om 15 miljoner kronor.

Vinges team består av Anders Strid, Edin Agic och Fredrik Löwenclou.

Relaterat

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024