Uppdrag

Vinge biträder Irisity vid förvärv av Agent Vi och riktad emission

Vinge har biträtt Irisity AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i det israeliska bolaget Agent Video Intelligence Ltd för en köpeskilling om cirka 580 MSEK. Köpeskiliingen ska erläggas dels kontant, dels genom nyemitterade aktier i Irisity. Tillträdet är villkorat av Irisitys extra bolagsstämma beslutar bemyndiga styrelsen att besluta om en apportemission.

I anslutning till transaktionens slutförande biträdde Vinge Irisity med en riktad nyemission som genomfördes som en accelererad bookbuilding arrangerad av Erik Penser Bank till en teckningskurs om 49 SEK. Irisity tillfördes 130 MSEK före emissionskostnader.

Vinges team bestod av Anders Strid, Anna Ståhlklo (M&A), Edin Agic (ECM) och Adrian Filipovic (ECM). S. Horowitx&Co agerade legalt ombud i Israel i samband med förvärvet.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024