Uppdrag

Vinge biträder Irisity vid förvärv av Agent Vi och riktad emission

Vinge har biträtt Irisity AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i det israeliska bolaget Agent Video Intelligence Ltd för en köpeskilling om cirka 580 MSEK. Köpeskiliingen ska erläggas dels kontant, dels genom nyemitterade aktier i Irisity. Tillträdet är villkorat av Irisitys extra bolagsstämma beslutar bemyndiga styrelsen att besluta om en apportemission.

I anslutning till transaktionens slutförande biträdde Vinge Irisity med en riktad nyemission som genomfördes som en accelererad bookbuilding arrangerad av Erik Penser Bank till en teckningskurs om 49 SEK. Irisity tillfördes 130 MSEK före emissionskostnader.

Vinges team bestod av Anders Strid, Anna Ståhlklo (M&A), Edin Agic (ECM) och Adrian Filipovic (ECM). S. Horowitx&Co agerade legalt ombud i Israel i samband med förvärvet.

Relaterade nyheter

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023

Vinge biträder vid försäljning av GleSYS

Vinge har biträtt huvudägarna VIA equity och VD Glenn Johansson samt övriga mindre aktieägare vid försäljning av GleSYS till den Luxemburgbaserade infrastrukturfonden Cube Infrastructure Managers.
21 mars 2023

Vinge biträder Svea Bank AB med emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.
14 mars 2023