Uppdrag

Vinge biträder Irisity vid förvärv av Agent Vi och riktad emission

3 september 2021

Vinge har biträtt Irisity AB (publ) i samband med förvärvet av samtliga aktier i det israeliska bolaget Agent Video Intelligence Ltd för en köpeskilling om cirka 580 MSEK. Köpeskiliingen ska erläggas dels kontant, dels genom nyemitterade aktier i Irisity. Tillträdet är villkorat av Irisitys extra bolagsstämma beslutar bemyndiga styrelsen att besluta om en apportemission.

I anslutning till transaktionens slutförande biträdde Vinge Irisity med en riktad nyemission som genomfördes som en accelererad bookbuilding arrangerad av Erik Penser Bank till en teckningskurs om 49 SEK. Irisity tillfördes 130 MSEK före emissionskostnader.

Vinges team bestod av Anders Strid, Anna Ståhlklo (M&A), Edin Agic (ECM) och Adrian Filipovic (ECM). S. Horowitx&Co agerade legalt ombud i Israel i samband med förvärvet.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021