Uppdrag

Vinge har biträtt XVIVO i samband med riktad emission om 250 MSEK

1 november 2021

Vinge har biträtt XVIVO Perfusion AB i samband med en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella investerare som tillförde XVIVO 250 MSEK.

Teckningskursen 335 SEK, som motsvarade stängningskursen på Nasdaq Stockholm, fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande arrangerat av Carnegie och Bryan. Granier & Co. Likviden ska användas för finansiering av XVIVOs förvärv av Star Teams Inc. som offentliggjordes samma dag som den rikade emissionen.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Anders Strid, Edin Agic och Anna Ståhlklo.

 

Vad har Vinge betytt för din karriär?

Patrik Göthlin inledde sin karriär som biträdande M&A-jurist på Vinge. Nu är han Chief Operating Officer på Tink, efter en tid som Managing Director och ansvarig för den europeiska och nordamerikanska marknaden på Bambora.
29 juni 2022

COP26 – ett steg i rätt riktning för att uppnå Parisavtalets mål

Den 13 november 2021 avslutades det internationella klimattoppmötet COP26 som hölls under två veckor i Glasgow, Storbritannien, efter att ledare från över 190 länder enats om en ny överenskommelse, den s.k. Klimatpakten i Glasgow. Syftet med COP26 var att ledare från alla världens länder skulle enas om hur man ska intensifiera de globala åtgärderna för att hantera klimatkrisen. Överenskommelsen, som innebär att ökningen av den globala medeltemperaturen beräknas bli mellan 1,8 och 2,4 grader, är ett steg mot att nå Parisavtalets (COP21) mer ambitiösa mål om en ökning på högst 1,5 grader.
23 juni 2022

Tema: Cyberbrott

Cyberbrotten ökar dramatiskt och slår hårt mot såväl privata som offentliga aktörer. Att bygga skydd och motståndskraft mot cyberbrott i olika former är idag ett viktigt fokus för alla typer av verksamheter.
22 juni 2022