Uppdrag

Vinge har biträtt XVIVO i samband med riktad emission om 250 MSEK

1 november 2021

Vinge har biträtt XVIVO Perfusion AB i samband med en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella investerare som tillförde XVIVO 250 MSEK.

Teckningskursen 335 SEK, som motsvarade stängningskursen på Nasdaq Stockholm, fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande arrangerat av Carnegie och Bryan. Granier & Co. Likviden ska användas för finansiering av XVIVOs förvärv av Star Teams Inc. som offentliggjordes samma dag som den rikade emissionen.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Anders Strid, Edin Agic och Anna Ståhlklo.

 

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021

Vaccinering och sjukdomstest på arbetsplatsen

I samband med höstens minskade smittspridning av covid-19 och återgång till kontorsarbete har frågan om vaccineringskrav och möjligheter för coronatest på arbetsplatsen blivit högaktuell. Många arbetsgivare frågar sig om det går att ställa krav på vaccination eller obligatoriska tester. I den här fördjupningsartikeln ger vi vår uppfattning om vad som gäller i olika situationer.
10 november 2021