Uppdrag

Vinge har biträtt XVIVO i samband med riktad emission om 250 MSEK

Vinge har biträtt XVIVO Perfusion AB i samband med en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella investerare som tillförde XVIVO 250 MSEK.

Teckningskursen 335 SEK, som motsvarade stängningskursen på Nasdaq Stockholm, fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande arrangerat av Carnegie och Bryan. Granier & Co. Likviden ska användas för finansiering av XVIVOs förvärv av Star Teams Inc. som offentliggjordes samma dag som den rikade emissionen.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Anders Strid, Edin Agic och Anna Ståhlklo.

 

Relaterat

Vinge biträder Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund

Vinge har biträtt Adelis Equity Partners vid etableringen av en continuation fund till Adelis Equity Partners Fund II.
21 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Wavecon

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Wavecon AB (”Wavecon”).
14 februari 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Projektstaben

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Projektstaben i Sverige AB (”Projektstaben”).
14 februari 2024