Uppdrag

Vinge har biträtt Promimic AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market

29 april 2022

Vinge har biträtt Promimic AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag är den 29 april 2022. I samband med noteringen genomfördes ett erbjudande att teckna aktier till en teckningskurs om 16 kronor.

Promimic AB är ett biomaterialföretag som tillverkar och marknadsför HAnano Surface, en unik beläggning för medicinska implantat som stärker dess förankring i benvävnad. Promimic fokuserar på marknaden för dentala och ortopediska implantat.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Anders StridJohanna Hamrefält (projektledare), Adrian Filipovic, Rebecka Hansson, Anna Högsten och Fredrik Löwenclou.

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022