Uppdrag Vinge biträder Irisity i en riktad nyemission

14 november 2019

Vinge biträder Irisity i en riktad nyemission av 4 094 000 aktier, varigenom Irisity tillförs ca 35 miljoner kronor.

Teckningskursen 8,55 kronor har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och innebär en rabatt om ca 7,1 procent
jämfört med stängningskursen för Irisitys aktie på Nasdaq First North den 13 november 2019. Emissionslikviden, som förväntas
vara tillräcklig för att ta Irisity till ett positivt kassaflöde, är avsedd att stärka bolagets finansiella stabilitet samt användas för att
utöka organisationen inom forskning, utveckling, marknad, försäljning samt service. Styrelsens beslut om nyemissionen är
villkorad av extra bolagsstämmans godkännande.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Anders Strid, Johanna Hamrefält och Lina André.

Jerker Kjellander är ny delägare i Skåne

Tvistlösningsexperten Jerker Kjellander har valts in som delägare till Vinges Skånekontor.
20 november 2020

Hederspris till boken ”Immaterialrätt och Marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv”

Åsa Hellstadius, juris doktor och docent i civilrätt samt verksam i Vinges IP-grupp, har av Sveriges Marknadsförbund tilldelats hederspris för sin bok ”Immaterialrätt och Marknadsrätt – ur praktiskt perspektiv” i utmärkelsen Årets Marknadsföringsbok.
17 november 2020

” Det är på grund av sommarnotarietiden som jag jobbar här idag”

Robin Eliasson började sin bana på Vinge med att vara sommarnotarie 2016. Här berättar han om hur sommaren på Vinge fick honom att lämna ett liv till sjöss för en juridisk karriär.
29 oktober 2020