Uppdrag

Vinge biträder Capio vid förvärvet av PR Vård

31 mars 2022

Vinge biträder Capio i samband med förvärvet av samtliga aktier i PR Vård Hemsjukvård AB och PR Vård Mottagning AB.

PR Vård bedriver hemsjukvård i fem av åtta primärvårdsområden i Stockholm samt driver en BUM och en VC på Södermalm. PR Vård har 600 anställda och utför närmare 1 miljon hemsjukvårdbesök om året. Tillträdet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Vinges team har bestått av ansvarig delägare Anders Strid samt Jenny Sandlund (projekledare), Victoria Gunnerek (offentlig upphandling), Adam Löwenstein (hyresrätt), Alexander Lindeberg (IT/GDPR), Anna Ståhlklo (arbetsrätt), Fredrik Löwenklou (M&A) samt Anna Palmérus (konkurrensrätt).

Vingemedarbetare föreläser när SACG arrangerar årsstämma och seminarium

Onsdagen 1 juni arrangerar Svenska föreningen mot piratkopiering, SACG, årsstämma i Vinges lokaler i Stockholm. Under det efterföljande seminariet talar Vingemedarbetarna Mia Falk och Richard Wessman.
24 maj 2022

REPowerEU-planen – EU-kommissionens svar på störningarna på energimarknaden

Den 18 maj 2022 lade EU-kommissionen fram REPowerEU-planen som svar på de globala störningarna på energimarknaden som har orsakats av Rysslands invasion av Ukraina.
24 maj 2022

Nya sanktioner och informationskrav införs på konsumenträttsområdet

Inom konsumenträtten har det den senaste tiden skett ett antal större ändringar. 1 maj trädde bland annat en ny konsumentköplag i kraft. Nu införs ytterligare ny reglering, med nya sanktionsmöjligheter inspirerade av dataskyddsförordningen (GDPR).
19 maj 2022