Uppdrag

Vinge biträder Capio vid förvärvet av PR Vård

Vinge biträder Capio i samband med förvärvet av samtliga aktier i PR Vård Hemsjukvård AB och PR Vård Mottagning AB.

PR Vård bedriver hemsjukvård i fem av åtta primärvårdsområden i Stockholm samt driver en BUM och en VC på Södermalm. PR Vård har 600 anställda och utför närmare 1 miljon hemsjukvårdbesök om året. Tillträdet är villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Vinges team har bestått av ansvarig delägare Anders Strid samt Jenny Sandlund (projekledare), Victoria Gunnerek (offentlig upphandling), Adam Löwenstein (hyresrätt), Alexander Lindeberg (IT/GDPR), Anna Ståhlklo (arbetsrätt), Fredrik Löwenklou (M&A) samt Anna Palmérus (konkurrensrätt).

Relaterat

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har biträtt Priveq vid etableringen av Priveq Investment VII

Priveq, en ledande investerare på den nordiska marknaden för små- och medelstora bolag har stängt sin sjunde fond, Priveq Investment VII, med investeringsåtaganden om 3 miljarder kr. Fondens första och sista stängning var betydligt övertecknad med stort intresse från existerande investerare och nytillkomna institutionella investerare.
4 juni 2024

Vinge företräder Vinci Concessions SAS och dotterbolaget SunMind SAS i samband med förvärvet av Helios Nordic Energy AB

Helios Nordic Energy är specialiserade inom utveckling av storskaliga solcellsparker och batteriparker fram till ready-to-build status i Norden och Baltikum. 
30 maj 2024