Gustav Persson

Biträdande jurist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Lunds universitet, Juristexamen, 2021
  • Lunds universitet, Fil. kandidatexamen i företagsekonomi, 2021
  • University of Sheffield, LLM, 2019

Erfarenhet

  • Sommarnotarie Vinge, 2020
  • Skatteverket, 2017-2019.

Uppdrag

Uppdrag 2 juni 2021

Vinge företräder Axcel VI och AddPro-koncernen i samband med förvärv av IT Advisor Sweden AB och refinansiering

IT Advisor Sweden AB tillhandahåller konsulttjänster och produktnära tjänster inom IT-säkerhet. Bola…

Uppdrag 10 mars 2021

Vinge företräder Baseload Capital i samband med investering av Chevron Technology Ventures

Vinge har biträtt Baseload Capital Holding AB i samband med en investering om cirka 25 MUSD av Chevr…

Uppdrag 19 februari 2021

Vinge företräder Advanias ägare i samband med försäljningen till fonder förvaltade av Goldman Sachs

Vinge har företrätt IT-bolaget Advania vid försäljningen av en majoritetsandel av bolaget till fonde…