Vinge agerar som legal rådgivare åt Advania i samband med förvärvet av RTS Group AB ("RTS").

RTS är en helhetsleverantör inom IT-lösningar för bland annat managerade tjänster, datacenter och IT-infrastruktur. Förvärvet ligger i linje med Advanias mål att bli den mest attraktiva IT-tjänsteleverantören i norra Europa. Transaktionen är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2023.

Vinges team bestod av Peter Sundgren, Linus Adolfsson, Gustav Persson och Michella Lina Said (M&A), August Ahlin (Bank och Finans), Carla Zachariasson, Christoffer Nordin och Carl Lexenberg (Kommersiella avtal), Henrik Borna och Jolene Reimerson (IT), Nicklas Thorgerzon (GDPR), Mia Falk och Julia Löfqvist (Compliance), Axel Lennartsson och Rebecka Målquist (IP), Gulestan Ali (Arbetsrätt), Kristoffer Larson (Fastighetsrätt), David Olander och Hampus Peterson (EU och konkurrensrätt), Daniel Wendelsson (Säkerhetsskydd och FDI), Kristoffer Sällfors (Offentlig upphandling) och Cecilia Loctander (Projektassistent).

Relaterat

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Vinge har företrätt Flower Infrastructure Technologies AB i samband med förvärvet av energilagringsanläggningen Bredhälla

Energilagringsanläggningen Bredhälla består av batterier med litium-jonteknik med en total kapacitet på 42,5MW/42,5MWh fördelat på 20 containrar vilket gör den till Sveriges största batteripark. Bredhälla kommer att tillhandahålla stödtjänster till Svenska Kraftnät för att säkerställa stabiliteten i elnätet samt arbitragetjänster på elmarknaden.
11 juni 2024