Uppdrag

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Projektstaben

14 februari 2024 M&A Fastigheter och Entreprenad

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Projektstaben i Sverige AB (”Projektstaben”).

Projektstaben är verksamt inom projektledning och erbjuder projektledningsstöd i samhällsbyggnadsprojekt. Tjänster erbjuds inom byggarbetsmiljö, byggherrestöd, projektriskhantering, kostnads- och tidsriskanalyser, kravställning och ledning inom bygg- och anläggningstekniskt brandskydd, miljöskydd inom bygg- och anläggning, kvalitetsledning och krav-hantering samt inom hållbarhet.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Karl Klackenberg, Carl Fredrik Wachtmeister, Gustav Persson, Egil Svensson, Sara Passandideh, Filip Magnusson och Alexander Rüdén (M&A) och Clara Klingspor (Entreprenadrätt) samt Cecilia Loctander (Transaction Support Coordinator).

Relaterat

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024

Vinge företräder Triton i samband med försäljningen av Norstat till Nalka Invest

Vinge företräder Triton Smaller Mid-Cap Fund I (”Triton”) i samband med försäljningen av Norstat, ett ledande företag inom datainsamling för marknadsundersökningar, till Nalka Invest.
12 april 2024