Uppdrag

Vinge biträder vid försäljning av Barium till InRule

1 september 2021 M&A

Vinge har biträtt Nidoco AB och övriga aktieägare vid försäljningen av Barium AB till InRule Technology, Inc.

Barium är ett SaaS-bolag som hjälper organisationer och medarbetare att effektivisera och framtidssäkra sina arbetssätt och processer genom att erbjuda en innovativ webbtjänst där smarta IT-stöd och applikationer kan skapas så att verksamheten kan följas upp, upprätthållas och förbättras med lätthet.

Vinges team bestod i huvudsak av Johan Winnerblad, Desirée Hagenfeldt, Anna Thoms, Gustav Persson, Amanda Steen, Nathalie Hughes, Christoffer Widström och Viktoria Owetz Leyva.

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024