Uppdrag

Vinge företräder Norsk Gjenvinning i samband med dess förvärv av MIREC Recycling Solutions AB

Vinge företräder Norsk Gjenvinning-koncernen i samband med dess förvärv av MIREC Recycling Solutions AB, en svensk ledande aktör inom återvinning och återanvändning av elektronik (e-avfall).

Förvärvet är i linje med Norsk Gjenvinning-koncernens strategi att stärka sin närvaro i Norden samt etablera en ledande position inom marknadssegmentet för e-avfall.


Vinges team bestod främst av Christina Kokko, Hannah Kajlinger och Gustav Persson (M&A), Johan Cederblad och Lina Österberg (Miljö), Lisa Hörnqvist (Kommersiella avtal), Carl Östlund (Arbetsrätt), Sebastian Örndahl (Konkurrensrätt), Ulf Pyk (Fastighet) och Klara Lundquist (VDR-assistent).

Relaterade nyheter

Vinge har företrätt CTEK i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 miljoner kronor.
29 mars 2023

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023