Uppdrag

Vinge företräder Norsk Gjenvinning i samband med dess förvärv av MIREC Recycling Solutions AB

Vinge företräder Norsk Gjenvinning-koncernen i samband med dess förvärv av MIREC Recycling Solutions AB, en svensk ledande aktör inom återvinning och återanvändning av elektronik (e-avfall).

Förvärvet är i linje med Norsk Gjenvinning-koncernens strategi att stärka sin närvaro i Norden samt etablera en ledande position inom marknadssegmentet för e-avfall.


Vinges team bestod främst av Christina Kokko, Hannah Kajlinger och Gustav Persson (M&A), Johan Cederblad och Lina Österberg (Miljö), Lisa Hörnqvist (Kommersiella avtal), Carl Östlund (Arbetsrätt), Sebastian Örndahl (Konkurrensrätt), Ulf Pyk (Fastighet) och Klara Lundquist (VDR-assistent).

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023