Uppdrag

Vinge företräder Bergs Timber AB (publ) i förvärv av Hedlunda Holding AB

Hedlunda är en högmodern tillverkare av trämöbler och komponenter med produktionsanläggningar i Sverige (Lycksele) och i Polen (Skoczów). Förvärvet stärker Bergs erbjudande inom träförädling och innebär även en breddning av verksamheten mot möbelsektorn. Hedlunda kommer tillsammans med Bergs befintliga affär inom komponentförsäljning till industrikunder bilda ett nytt produktområde, Furniture & Components.

Vinges team bestod av Ulrich Ziche, Gustav Persson (M&A), Louise Brorsson Salomon, Nour Makie (bank och finans), Joel Wahlberg (public M&A), Ulf Nilsson, Maria Schultzberg (skatt) och Ellinore Boström Andersson (Projektassistent).

Relaterat

Vinge har biträtt Triton i samband med försäljning av aktier i Ambea AB (publ)

Totalt placerades 8,4 miljoner aktier till ett pris om 43,50 kronor per aktie, motsvarande ett sammanlagt värde om cirka 365 miljoner kronor.
29 november 2023

Vinge företräder Lassie AB vid kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor

Vinge har företrätt djurförsäkringsförmedlingsbolaget Lassie AB i samband med en kapitalanskaffning om 260 miljoner kronor i syfte att fortsätta expansionen av verksamheten.
29 november 2023

Vinge har rådgivit Expedition Growth Capital i samband med dess investering i Factbird

Expedition Growth Capital har, tillsammans med Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO), genomfört en investering i det danska tech-bolaget Factbird. Vinge rådgav Expedition Growth Capital i samband med investering.
27 november 2023