Uppdrag

Vinge företräder Bergs Timber AB (publ) i förvärv av Hedlunda Holding AB

Hedlunda är en högmodern tillverkare av trämöbler och komponenter med produktionsanläggningar i Sverige (Lycksele) och i Polen (Skoczów). Förvärvet stärker Bergs erbjudande inom träförädling och innebär även en breddning av verksamheten mot möbelsektorn. Hedlunda kommer tillsammans med Bergs befintliga affär inom komponentförsäljning till industrikunder bilda ett nytt produktområde, Furniture & Components.

Vinges team bestod av Ulrich Ziche, Gustav Persson (M&A), Louise Brorsson Salomon, Nour Makie (bank och finans), Joel Wahlberg (public M&A), Ulf Nilsson, Maria Schultzberg (skatt) och Ellinore Boström Andersson (Projektassistent).

Relaterat

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024

Vinge biträder Humana i dess förvärv av Team Olivia Norge AS

Humana-koncernen (”Humana”) stärker sitt erbjudande av kvalitativa omsorgstjänster i Norge genom att Human Care Holding AS (”Humana Norge”) har ingått avtal om att förvärva Team Olivia Norge AS för en köpeskilling om 341 miljoner svenska kronor på en kassa- och skuldfri basis.
17 maj 2024

Vinge biträder Stendörren vid emission av gröna hybridobligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Stendörren Fastigheter AB vid dess emission av gröna efterställda hybridobligationer med evig löptid om SEK 300 miljoner (inom en ram om SEK 400 miljoner) och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade hybridobligationer.
17 maj 2024