Uppdrag

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.

Modular Finance är ett SaaS-företag som fokuserar på finansmarknaderna i Norden och Storbritannien. Genom två affärsområden, Banking & Finance samt Investor Relations, erbjuds ett utbud av nischprodukter med fokus på unika datamängder och användarvänlighet.

Sprints har ett team grundat och lett av svenskar men med huvudkontor i Storbritannien och är en fokuserad teknikinvesterare med ett tidigare ägande i Hemnet och nuvarande ägande i bolag som Teamtailor, Planhat, Vinted och Revolut.

Företagets grundare Måns Flodberg, Rasmus Holm och Petter Hedborg kommer att behålla majoriteten av sina aktier och förbli fullt engagerade under de kommande åren. Rite Ventures som varit delägare sedan 2014 kommer också att behålla majoriteten av sina aktier.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Karl Klackenberg, Viktor Lennartsson, Egil Svensson och Gustav Persson (M&A), Victor Ericsson och Morgan Ödman (Tax), samt Daniel Wendelsson (Regulatory).  

 

 

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024