Uppdrag

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med försäljning till Sprints

Vinge företräder grundarna av Modular Finance i samband med en försäljning av 40% av aktierna i bolaget till Sprints.

Modular Finance är ett SaaS-företag som fokuserar på finansmarknaderna i Norden och Storbritannien. Genom två affärsområden, Banking & Finance samt Investor Relations, erbjuds ett utbud av nischprodukter med fokus på unika datamängder och användarvänlighet.

Sprints har ett team grundat och lett av svenskar men med huvudkontor i Storbritannien och är en fokuserad teknikinvesterare med ett tidigare ägande i Hemnet och nuvarande ägande i bolag som Teamtailor, Planhat, Vinted och Revolut.

Företagets grundare Måns Flodberg, Rasmus Holm och Petter Hedborg kommer att behålla majoriteten av sina aktier och förbli fullt engagerade under de kommande åren. Rite Ventures som varit delägare sedan 2014 kommer också att behålla majoriteten av sina aktier.

Vinges team bestod av Christina Kokko, Karl Klackenberg, Viktor Lennartsson, Egil Svensson och Gustav Persson (M&A), Victor Ericsson och Morgan Ödman (Tax), samt Daniel Wendelsson (Regulatory).  

 

 

Relaterat

Vinge har biträtt Priveq vid etableringen av Priveq Investment VII

Priveq, en ledande investerare på den nordiska marknaden för små- och medelstora bolag har stängt sin sjunde fond, Priveq Investment VII, med investeringsåtaganden om 3 miljarder kr. Fondens första och sista stängning var betydligt övertecknad med stort intresse från existerande investerare och nytillkomna institutionella investerare.
4 juni 2024

Vinge företräder Vinci Concessions SAS och dotterbolaget SunMind SAS i samband med förvärvet av Helios Nordic Energy AB

Helios Nordic Energy är specialiserade inom utveckling av storskaliga solcellsparker och batteriparker fram till ready-to-build status i Norden och Baltikum. 
30 maj 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett nytt joint venture-bolag tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
28 maj 2024