Uppdrag

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av Vibroakustik

13 februari 2024 M&A Fastigheter och Entreprenad

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av Vibroakustik Sverige AB (”Vibroakustik”).

Vibroakustik är ett konsultbolag specialiserat på att minska omgivningspåverkan och förbättra arbetsmiljön genom avancerade mät- och analystjänster. Inom omgivningspåverkan tar Vibroakustik ett helhetsgrepp om miljöutmaningar, med en betoning på riskanalyser, besiktningar samt mätning och analys av buller och vibrationer i syfte att säkerställa att större bygg- och infrastrukturprojekt efterlever miljökrav och att de negativa påverkningarna på omgivningen minimeras.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Karl Klackenberg, Carl Fredrik Wachtmeister, Gustav Persson, Sara Passandideh och Alexander Rüdén (M&A) och Clara Klingspor (Entreprenadrätt) samt Cecilia Loctander (Transaction Support Coordinator).

Relaterat

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024