Uppdrag

Vinge har företrätt Platinum Equity Advisors LLC i samband med förvärv

22 oktober 2021

Vinge har företrätt Platinum Equity Advisors LLC i samband med förvärv av det globala miljöhanteringsbolaget Urbaser S.A. och dess svenska dotterbolag Urbaser AB och Nordren AB för ett marknadsvärde om ca USD 4,2 miljarder.

Urbaser levererar tjänster till mer än 70 miljoner människor i 25 länder.

Vinges team bestod huvudsakligen av ansvarig delägare Christina Kokko, counsel Ulrich Ziche och biträdande juristerna Christa Anttila (M&A), Gustav Persson (M&A), Fredrika Hjelmberg (Corporate commercial), Kristoffer Sällfors (Offentlig upphandling), Karl-Gustaw Tobola (Bank och finans) och Elin Broman (Arbetsrätt) samt Sara Dahlros Sköld (VDR).

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022