Uppdrag

Vinge företräder Precio Fishbone i samband med försäljningen av aktier i dotterbolag

Vinge företräder Precio Fishbone AB (publ) (”Precio Fishbone”) i samband med försäljningen av cirka 80,1 procent av aktierna i dotterbolaget Precio Fishbone Systems AB (”Omnia”), inklusive produkten Omnia Digital Workplace, till Monterro.

Omnia Digital Workplace har prisbelönats i flera olika internationella sammanhang och har under sex år i rad rankats som marknadens bästa SaaS-produkt för att skapa en modern digital arbetsplats.

Monterro förvärvar en majoritetsandel om cirka 80,1 procent i Omnia från Precio Fishbone medan Precio Fishbone bibehåller en minoritetsandel om cirka 19,9 procent. Omnia har skapats genom en omstrukturering innebärandes att all verksamhet och anställda hänförliga till produkten Omnia Digital Workplace överförts från Precio Fishbone till det tidigare helägda dotterbolaget Omnia. Samtliga aktier i Omnia överlåts till ett bolag som indirekt kommer ägas av Monterro och Precio Fishbone. Köpeskillingen för de cirka 80,1 procent av aktierna i Omnia som indirekt överlåts till Monterro uppgår till 168 miljoner kronor. Omnia äger även Omnia Systems Ltd (Vietnam), Precio Fishbone Canada Inc, Precio Fishbone Danmark ApS och har en filial i Tyskland.

Vinges team bestod av Matthias Pannier, Gustav Persson, Maximilian Bengtsson (M&A), Dain Hård Nevonen, William Kåge (Capital Markets), Mathilda Persson (Corporate Commercial), Rebecka Målquist (Intellectual Property) och Fanny Askelöf (Transaction Support Specialist).

Relaterat

Vinge har företrätt SBB och Sveafastigheter i samband utbyteserbjudande

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) och Sveafastigheter AB i samband med ett utbyteserbjudande riktat till investerare i SBBs utestående obligationer, genom vilket investerare utbytt seniora och hybridobligationer i SBB mot nya seniora obligationer emitterade i Sveafastigheter AB. De existerande obligationerna var delvis emitterade under SBBs EMTN-program, delvis på standalone basis, och investerarna flyttas efter transaktionen in under svenska obligationsvillkor på standalone basis.
9 juli 2024

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid en emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en ledande utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emission av seniora säkerställda obligationer om 81 miljoner euro genom ett majoritetsägt dotterbolag. Emissionen syftar till att finansiera byggnationen av en järnvägstillgång utanför Boden som ska förbinda Malmbanan med H2 Green Steels nya anläggning för storskalig produktion av grönt stål vid Boden Industrial Park.
4 juli 2024

Vinge företräder KKR vid investering i Söderberg & Partners

KKR och TA Associates, vilka är befintliga minoritetsägare i Söderberg & Partners, har åtagit sig att vid nyemissioner av aktier tillföra Söderberg & Partners totalt cirka tre miljarder kronor. Vinge företräder KKR.
3 juli 2024