Uppdrag

Vinge företräder Precio Fishbone i samband med försäljningen av aktier i dotterbolag

Vinge företräder Precio Fishbone AB (publ) (”Precio Fishbone”) i samband med försäljningen av cirka 80,1 procent av aktierna i dotterbolaget Precio Fishbone Systems AB (”Omnia”), inklusive produkten Omnia Digital Workplace, till Monterro.

Omnia Digital Workplace har prisbelönats i flera olika internationella sammanhang och har under sex år i rad rankats som marknadens bästa SaaS-produkt för att skapa en modern digital arbetsplats.

Monterro förvärvar en majoritetsandel om cirka 80,1 procent i Omnia från Precio Fishbone medan Precio Fishbone bibehåller en minoritetsandel om cirka 19,9 procent. Omnia har skapats genom en omstrukturering innebärandes att all verksamhet och anställda hänförliga till produkten Omnia Digital Workplace överförts från Precio Fishbone till det tidigare helägda dotterbolaget Omnia. Samtliga aktier i Omnia överlåts till ett bolag som indirekt kommer ägas av Monterro och Precio Fishbone. Köpeskillingen för de cirka 80,1 procent av aktierna i Omnia som indirekt överlåts till Monterro uppgår till 168 miljoner kronor. Omnia äger även Omnia Systems Ltd (Vietnam), Precio Fishbone Canada Inc, Precio Fishbone Danmark ApS och har en filial i Tyskland.

Vinges team bestod av Matthias Pannier, Gustav Persson, Maximilian Bengtsson (M&A), Dain Hård Nevonen, William Kåge (Capital Markets), Mathilda Persson (Corporate Commercial), Rebecka Målquist (Intellectual Property) och Fanny Askelöf (Transaction Support Specialist).

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024