Uppdrag

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärvet av P O Andersson

14 februari 2024 M&A Fastigheter och Entreprenad

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av P O Andersson Konstruktionsbyrå Aktiebolag AB (”P O Andersson”).

P O Andersson sysselsätter ett 20-tal civil-, högskole- och gymnasieingenjörer och är verksamma som konsulterande ingenjörer. Uppdragen omfattar i huvudsak projektering av anläggningar för olika system såsom luftbehandling, kyla, värme, vatten och avlopp, samt ramhandlingar för styr- och övervakning samt sprinkel. P O Andersson etablerades för över 40 år sedan och har omfattande erfarenheter av planering och projektering av olika typer av byggnadsprojekt och arbetar med kommersiella och offentliga lokaler, industrier, energicentraler och bostadsbyggande.

Vinges team bestod av ansvarig delägare Christina Kokko tillsammans med Karl Klackenberg, Carl Fredrik Wachtmeister, Gustav Persson, Egil Svensson, Sara Passandideh, Filip Magnusson och Alexander Rüdén (M&A) och Clara Klingspor (Entreprenadrätt) samt Cecilia Loctander (Transaction Support Coordinator).

Relaterat

Vinge biträder J2 Sourcing AB

Vinge har biträtt J2 Sourcing AB i samband med dess förvärv av AAAAA Nordic AB, en svensk återförsäljare av elektronikkomponenter.
23 maj 2024

Vinge företräder Axcel i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue

Vinge företräder Axcel V i samband med försäljningen av Loopia Group till team.blue, Europas ledande digitala tjänsteleverantör för entreprenörer och små och medelstora företag och som stöds av Hg, en ledande investerare i Europeiska och transatlantiska mjukvaru- och tjänsteföretag.
23 maj 2024

Vinge företräder InArea Group i samband med förvärv

Vinge företräder InArea Group AB i samband med förvärvet av Heikkinen och LTU Group. InArea Group är ett av Europas ledande och Sveriges största entreprenadföretag specialiserat på golvläggning, plattsättning samt golvavjämning.
17 maj 2024