Uppdrag

Vinge biträder Heda Security vid förvärv av Syd Stängsel

1 september 2021

Vinge har biträtt Heda Security AB, ett portföljbolag till Helix Kapital, vid förvärv av aktierna i Sydstängsel i Helsingborg AB.

Genom förvärvet stärker Heda ytterligare positionen som Sveriges största och enda rikstäckande företag inom områdessäkerhet.

Vinges team bestod av Johan Winnerblad, Gustav Persson och Gunilla Nyman.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021