Uppdrag

Vinge företräder Alrik Technologies i samband med seed investering från Pi Labs

3 april 2024

Vinge har företrätt Alrik Technologies i samband med seed-finansiering från den globala VC investeraren Pi Labs.

Alrik Technologies lanserades 2023 och erbjuder en SaaS-plattform för byggsektorn, som gör det möjligt för fastighetsutvecklare och byggare att mäta utsläppsmål samtidigt som logistiknätverket digitaliseras för att minska projektförseningar, leveranstider och kostnader. Alrik arbetar direkt med distributörer för att övervaka och optimera utsläpp från byggleveranser genom en enda enhetlig plattform, och har redan över 100 kunder.

Vinges team bestod av Jonas Johansson, Maria Dahlin Kolvik och Gustav Persson.

Relaterat

Vinge biträder Trianon i samband med riktad nyemission och återköpserbjudande av efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med en riktad nyemission om 184 miljoner kronor samt ett frivilligt återköpserbjudande avseende utestående efterställda hållbara hybridobligationer.
19 april 2024

Vinge företräder Blackstone i samband med investering i Winthrop Technologies

Vinge, har biträtt Blackstone Tactical Opportunities och närstående fonder ("Blackstone") i samband med ett strategiskt partnerskap med Winthrop Technologies Limited ("Winthrop Technologies ").
17 april 2024

Vinge har biträtt Hansa Biopharma i samband med en riktad nyemission om 372 miljoner kronor

Vinge har biträtt Hansa Biopharma AB (publ) i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 372 miljoner kronor före transaktionskostnader. Hansa Biopharma är ett biofarmabolag i kommersiell fas och en pionjär inom utveckling och kommersialisering av innovativa, livsavgörande och livsförändrande behandlingar för patienter med sällsynta immunologiska sjukdomstillstånd. Hansa Biopharmas stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholm.
16 april 2024