Arvid Weimers

Advokat Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, jur.kand, 2017
  • Queen Mary University of London, 2016

Erfarenhet

  • Roschier, Senior Associate i finans- och rekonstruktionsgruppen, 2016-2021
  • Swedbank, Large Corporates & Institutions, Bolagsjurist (secondee), 2019

Uppdrag

Uppdrag 26 mars 2024

Vinge biträder arrangörer i samband med Sehlhall Fastigheters emission av hållbara obligationer och refinansiering

Vinge biträder arrangörerna i samband med Sehlhall Fastigheter AB:s (”Bolaget”) emission av seniora,…

Uppdrag 26 mars 2024

Vinge har företrätt Amer Sports, Inc. i samband med notering på NYSE med kreditfaciliteter och utgivande av obligationer

Vinge har företrätt Amer Sports, Inc. i samband med noteringen av bolaget på New York Stock Exchange…

Uppdrag 5 februari 2024

Vinge biträder Zengun vid emission av hållbarhetslänkade obligationer och återköpserbjudande

Vinge biträder Zengun Group AB (publ) vid dess emission av seniora, säkerställda och hållbarhetslänk…

Uppdrag 21 december 2023

Vinge biträder Trianon i samband med återköpserbjudande avseende efterställda hållbara hybridobligationer

Vinge biträder Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) i samband med dess frivilliga partiella återkö…

Uppdrag 20 december 2023

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT1) om 300 miljoner SEK för att optimera sin kapitalstruktur.

Vinge har biträtt Svea Bank AB (“Bolaget”) vid dess emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK…

Uppdrag 12 december 2023

Vinge företräder Main Capital och Björn Lundén vid förvärvet av Due Compliance AB

Due Compliance möjliggör för organisationer att efterleva kraven som ställs enligt penningtvättslage…

Uppdrag 20 november 2023

Vinge har biträtt Scandic i samband med dess återköp av konvertibler

Vinge har biträtt Scandic Hotels Group AB (publ) (”Scandic”) i samband med dess återköp av konvertib…

Uppdrag 13 oktober 2023

Vinge har företrätt Egetis Therapeutics i samband med en kombinerad finansiering bestående av en riktad nyemission och en skuldfinansiering

Vinge har företrätt Egetis Therapeutics AB (publ) (”Egetis Therapeutics”), ett innovativt och integr…

Uppdrag 18 augusti 2023

Vinge har biträtt Polar Structure AB vid dess emission av seniora säkerställda obligationer om 835 miljoner kronor

Vinge har biträtt Polar Structure AB, en utvecklare och ägare av infrastruktur, vid bolagets emissio…

Uppdrag 16 juni 2023

Vinge har biträtt Sergel Group vid dess emission av seniora säkerställda obligationer om 325 miljoner kronor

Vinge har biträtt Legres AB (publ) (del av Sergel Group) i samband med bolagets emission av seniora…

Uppdrag 14 mars 2023

Vinge biträder Svea Bank AB med emission av AT1-obligationer om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB (”Bolaget”) i samband med dess emission av primärkapitaltillskott (AT…

Uppdrag 22 februari 2023

Vinge biträder Scandic i samband med kreditfaciliteter om 3,45 miljarder kronor

Vinge har företrätt Scandic Hotels Group AB (publ) i samband med ingåendet av ett kreditfacilitetsav…

Uppdrag 16 februari 2023

Vinge har biträtt Danske Bank i samband med en kreditfacilitet för Svenska Retursystem om 750 miljoner kronor

Vinge har biträtt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial i samband med Svenska Retursystem Aktiebo…

Uppdrag 20 januari 2023

Vinge har biträtt Sandvik i samband med lån om 500 miljoner euro från Europeiska investeringsbanken (EIB)

Vinge har biträtt Sandvik AB (publ) och Sandvik Treasury AB (publ) i samband med ingående av ett lån…

Uppdrag 1 december 2022
Uppdrag 8 november 2022

Vinge företräder LKAB i samband med dess investering i den hållbara producenten av sällsynta jordartsmetaller, REEtec.

Vinge har biträtt Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) (“LKAB”) i samband med dess investering i REEte…

Uppdrag 25 oktober 2022

Vinge företräder Baseload Capital i samband med bolagets nya finansiering om ca 500 miljoner SEK

Vinge har biträtt Baseload Capital Holding AB i samband med upptagande av ny finansiering om ca 500…

Uppdrag 15 juli 2022

Vinge företräder Oncopeptides i samband med riktad nyemission

Styrelsen för Oncopeptides har beslutat att genomföra en riktad nyemission, varigenom Oncopeptides t…

Uppdrag 12 juli 2022

Vinge har biträtt Brunswick Real Estate Capital i samband med fastighetsfinansiering av Nyfosa om cirka 1,7 miljarder kronor

Vinge har biträtt Brunswick Real Estate Capital i samband med ingåendet av ett låneavtal om cirka 1,…

Uppdrag 12 juli 2022

Vinge har biträtt Moank i samband med emission av primärkapitaltillskott om 150 miljoner SEK

Vinge har biträtt fintech-bolaget Credit Opportunity One AB (publ) (u.n.ä.t. Moank Fintech Group AB…

Uppdrag 7 juni 2022

Vinge har biträtt SEB i samband med emission av primärkapitaltillskott om 500 miljoner USD

Vinge har biträtt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) avseende svensk rätt i samband med emissio…

Uppdrag 27 maj 2022

Vinge företräder Main Capital Partners vid förvärvet och förvärvsfinansieringen av King Software

Vinge har biträtt Main Capital Partners och dess portföljbolag Björn Lundén med dess förvärv och för…

Uppdrag 7 april 2022

Vinge har biträtt Swedbank i samband med Regios förvärvsfinansiering om cirka 1,5 miljarder kronor

Vinge har biträtt Swedbank AB (publ) i samband med en kreditfacilitetsavtal om cirka 1,5 miljarder k…

Uppdrag 31 januari 2022

Vinge har biträtt Allianz Real Estate i samband med joint venture med Heimstaden Bostad

Vinge har biträtt Allianz Real Estate i samband med en investering om 7,9 miljarder i Heimstaden Bos…

Uppdrag 3 januari 2022

Vinge har biträtt Randviken Fastigheter med förvärv och förvärvsfinansiering till ett sammanlagt värde om cirka 2,8 miljarder kronor

Vinge har biträtt Randviken Fastigheter AB (publ) med dess förvärv och förvärvsfinansiering av fasti…