Arvid Weimers

Advokat Senior Associate
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, jur.kand, 2017
  • Queen Mary University of London, 2016

Erfarenhet

  • Roschier, Senior Associate i finans- och rekonstruktionsgruppen, 2016-2021
  • Swedbank, Large Corporates & Institutions, Bolagsjurist (secondee), 2019

Uppdrag

Uppdrag 20 januari 2023

Vinge har biträtt Sandvik i samband med lån om 500 miljoner euro från Europeiska investeringsbanken (EIB)

Vinge har biträtt Sandvik AB (publ) och Sandvik Treasury AB (publ) i samband med ingående av ett lån…

Uppdrag 1 december 2022
Uppdrag 8 november 2022

Vinge företräder LKAB i samband med dess investering i den hållbara producenten av sällsynta jordartsmetaller, REEtec.

Vinge har biträtt Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) (“LKAB”) i samband med dess investering i REEte…

Uppdrag 25 oktober 2022

Vinge företräder Baseload Capital i samband med bolagets nya finansiering om ca 500 miljoner SEK

Vinge har biträtt Baseload Capital Holding AB i samband med upptagande av ny finansiering om ca 500…

Uppdrag 15 juli 2022

Vinge företräder Oncopeptides i samband med riktad nyemission

Styrelsen för Oncopeptides har beslutat att genomföra en riktad nyemission, varigenom Oncopeptides t…

Uppdrag 12 juli 2022

Vinge har biträtt Brunswick Real Estate Capital i samband med fastighetsfinansiering av Nyfosa om cirka 1,7 miljarder kronor

Vinge har biträtt Brunswick Real Estate Capital i samband med ingåendet av ett låneavtal om cirka 1,…

Uppdrag 12 juli 2022

Vinge har biträtt Moank i samband med emission av primärkapitaltillskott om 150 miljoner SEK

Vinge har biträtt fintech-bolaget Credit Opportunity One AB (publ) (u.n.ä.t. Moank Fintech Group AB…

Uppdrag 7 juni 2022

Vinge har biträtt SEB i samband med emission av primärkapitaltillskott om 500 miljoner USD

Vinge har biträtt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) avseende svensk rätt i samband med emissio…

Uppdrag 27 maj 2022

Vinge företräder Main Capital Partners vid förvärvet och förvärvsfinansieringen av King Software

Vinge har biträtt Main Capital Partners och dess portföljbolag Björn Lundén med dess förvärv och för…

Uppdrag 7 april 2022

Vinge har biträtt Swedbank i samband med Regios förvärvsfinansiering om cirka 1,5 miljarder kronor

Vinge har biträtt Swedbank AB (publ) i samband med en kreditfacilitetsavtal om cirka 1,5 miljarder k…

Uppdrag 31 januari 2022

Vinge har biträtt Allianz Real Estate i samband med joint venture med Heimstaden Bostad

Vinge har biträtt Allianz Real Estate i samband med en investering om 7,9 miljarder i Heimstaden Bos…

Uppdrag 3 januari 2022

Vinge har biträtt Randviken Fastigheter med förvärv och förvärvsfinansiering till ett sammanlagt värde om cirka 2,8 miljarder kronor

Vinge har biträtt Randviken Fastigheter AB (publ) med dess förvärv och förvärvsfinansiering av fasti…